Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50209
Tytuł: Архітектутра як виразник логічного та чуттєвого світогляду
Authors: Обідняк, Микола
Akcesoria: Львів
Cytat: Обідняк М. Архітектутра як виразник логічного та чуттєвого світогляду / Микола Обідняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — Львів : Видавництво Національного університет "Львівська політехніка", 2003. — № 486 : Архітектура. Архітектура як відображення ідеології. — С. 60–68. — (Архітектура та ідеологія в історичному контексті).
Bibliographic description: Obidniak M. Arkhitektutra yak vyraznyk lohichnoho ta chuttievoho svitohliadu / Mykola Obidniak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytet "Lvivska politekhnika", 2003. — No 486 : Arkhitektura. Arkhitektura yak vidobrazhennia ideolohii. — P. 60–68. — (Arkhitektura ta ideolohiia v istorychnomu konteksti).
Część publikacji: Вісник Національного університету "Львівська політехніка", 486 : Архітектура. Архітектура як відображення ідеології, 2003
Journal/kolekcja: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Release/№ : 486 : Архітектура. Архітектура як відображення ідеології
Data wydania: 25-lut-2003
Wydawca: Видавництво Національного університет "Львівська політехніка"
Place edycja: Львів
Lviv
UDC: 72.01
Strony: 9
Zakres stron: 60-68
Główna strona: 60
Strona końcowa: 68
Abstract: Проаналізований процес формування історичних архітектурних стилів на основі ідей логічного і чуттєвого світосприймання як двох типів архітектурної творчості.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50209
Właściciel praw autorskich: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2003
© Обідняк М., 2003
Wykaz piśmiennictwa: 1. Мудрагей Н.С. Рациональное и иррациональное. Историко-теоретический очерк. - М., 1985;
2. Попов П.С., Стяжкин Н.И. Развитие логичных идей от античности до эпохи возрождения. - М.,1974;
3. Соловьев Э.Ю. Экзистенция, ".Вопросы философии”. -1966. - №12;
4. Тофлер О. Третья волна “США: экономика, политика, идеология". - 1982. - №7- 11;
5. Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993.
References: 1. Mudrahei N.S. Ratsionalnoe i irratsionalnoe. Istoriko-teoreticheskii ocherk, M., 1985;
2. Popov P.S., Stiazhkin N.I. Razvitie lohichnykh idei ot antichnosti do epokhi vozrozhdeniia, M.,1974;
3. Solovev E.Iu. Ekzistentsiia, ".Voprosy filosofii". -1966, No 12;
4. Tofler O. Tretia volna "SShA: ekonomika, politika, ideolohiia", 1982, No 7- 11;
5. Shpenhler O. Zakat Evropy, M., 1993.
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Архітектура. Архітектура як відображення ідеології. – 2003. – №486

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
2003n486_Obidniak_M-Arkhitektutra_yak_vyraznyk_60-68.pdf445,13 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi