Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50185
Название: Бойківська республіка: штрих до спроби реалізації ідеї національної державності на Сколівщині 1920 року
Авторы: Юрків, Б.
Терлюк, І. Я.
Библиографическое описание: Юрків Б. Бойківська республіка: штрих до спроби реалізації ідеї національної державності на Сколівщині 1920 року / Б. Юрків, І. Я. Терлюк // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 15–29 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 15–16. — (Історія держави і права).
Bibliographic description: Yurkiv B. Boikivska respublika: shtrykh do sproby realizatsii idei natsionalnoi derzhavnosti na Skolivshchyni 1920 roku / B. Yurkiv, I. Ya. Terliuk // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia prava ta psykholohii : zbirnyk tez dopovidei, 15–29 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 15–16. — (Istoriia derzhavy i prava).
Является частью издания: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 2018
Конференция/мероприятие: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології
Журнал/сборник: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей
Дата публикации: 15-окт-2018
Издательство: Видавництво Львівської політехніки
Место издания, проведения: Львів
Lviv
Временной охват: 15–29 жовтня 2018 року, Львів
Количество страниц: 2
Диапазон страниц: 15-16
Начальная страница: 15
Последняя страница: 16
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50185
ISBN: 978-966-941-270-6
Владелец авторского права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Список литературы: 1. Губриченко М. І. Історія-літопис міста Сколе (1349-1968), машинопис.
2. Сливка Ю.Ю. Боротьба трудящих Східної Галичини проти іноземного поневолення. – К.: АН УРСР, 1973.
3. Донесення сколівського староства Гальевського «про збройну боротьбу села повіту під керівництвом Ф.Бекеша». ДАЛО, ф. 256, оп. 1, спр. 76, арк. 131 – 132.
4. Виписка із звіту управління поліції Малопольщі генеральному делегатові уряду у Львові про революційні виступи населення Сколівського повіту під керівництвом Бекеша від 9 вересня 1920 №234. Звіт робив комендант держ.поліції Гошовський // ЛФЦДІА України, м. Львів, ф.146,оп.8,опр.3822.арк.13-15,18. Оригінал. Переклад з польської мови.
References: 1. Hubrychenko M. I. Istoriia-litopys mista Skole (1349-1968), mashynopys.
2. Slyvka Yu.Yu. Borotba trudiashchykh Skhidnoi Halychyny proty inozemnoho ponevolennia, K., AN URSR, 1973.
3. Donesennia skolivskoho starostva Halevskoho "pro zbroinu borotbu sela povitu pid kerivnytstvom F.Bekesha". DALO, f. 256, op. 1, spr. 76, ark. 131 – 132.
4. Vypyska iz zvitu upravlinnia politsii Malopolshchi heneralnomu delehatovi uriadu u Lvovi pro revoliutsiini vystupy naselennia Skolivskoho povitu pid kerivnytstvom Bekesha vid 9 veresnia 1920 No 234. Zvit robyv komendant derzh.politsii Hoshovskyi, LFTsDIA Ukrainy, m. Lviv, f.146,op.8,opr.3822.ark.13-15,18. Oryhinal. Pereklad z polskoi movy.
Тип содержания: Conference Abstract
Располагается в коллекциях:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. – 2018 р.

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2018_Yurkiv_B-Boikivska_respublika_shtrykh_15-16.pdf211,22 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
2018_Yurkiv_B-Boikivska_respublika_shtrykh_15-16__COVER.png486,24 kBimage/pngПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.