Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50152
Назва: Місто Стрий у державно-правових відносинах Польського королівства
Автори: Рудницька, Ю.
Терлюк, І. Я.
Бібліографічний опис: Рудницька Ю. Місто Стрий у державно-правових відносинах Польського королівства / Ю. Рудницька, І. Я. Терлюк // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 15–29 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 11–12. — (Історія держави і права).
Bibliographic description: Rudnitska Iu. Misto Stryi u derzhavno-pravovykh vidnosynakh Polskoho korolivstva / Yu. Rudnytska, I. Ya. Terliuk // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia prava ta psykholohii : zbirnyk tez dopovidei, 15–29 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 11–12. — (Istoriia derzhavy i prava).
Є частиною видання: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 2018
Конференція/захід: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології
Журнал/збірник: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей
Дата публікації: 15-жов-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 15–29 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 11-12
Початкова сторінка: 11
Кінцева сторінка: 12
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50152
ISBN: 978-966-941-270-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Перелік літератури: 1. Ісаєвич Я. Дзвони віків.(сторінки історії Стрия).-//Хвилі Стрия.- 1995.
2. Гречило А. Історичні символи Стрия та їхня сучасна інтерпретація // Стрийщина крізь призму століть. – Дрогобич. – 2004. – Випуск 3. – С.50.
3. Король В. Історія Стрийської гімназії (1880-1918).-1995,-Т.1.
4. Стрийщина (сторінки історії). — Книга 1. — Стрий : Щедрик, 2009. — 688 с.
References: 1. Isaievych Ya. Dzvony vikiv.(storinky istorii Stryia).-//Khvyli Stryia, 1995.
2. Hrechylo A. Istorychni symvoly Stryia ta yikhnia suchasna interpretatsiia, Stryishchyna kriz pryzmu stolit, Drohobych, 2004, Issue 3, P.50.
3. Korol V. Istoriia Stryiskoi himnazii (1880-1918).-1995,-V.1.
4. Stryishchyna (storinky istorii), Knyha 1, Stryi : Shchedryk, 2009, 688 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.