Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50150
Назва: Криптовалюта як продукт інформаційних технологій: поняття та ознаки
Автори: Плавуцька, Б.
Гулак, Л. С.
Бібліографічний опис: Плавуцька Б. Криптовалюта як продукт інформаційних технологій: поняття та ознаки / Б. Плавуцька, Л. С. Гулак // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 15–29 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 88–89. — (Адміністративного та інформаційного права).
Bibliographic description: Plavutska B. Kryptovaliuta yak produkt informatsiinykh tekhnolohii: poniattia ta oznaky / B. Plavutska, L. S. Hulak // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia prava ta psykholohii : zbirnyk tez dopovidei, 15–29 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 88–89. — (Administratyvnoho ta informatsiinoho prava).
Є частиною видання: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 2018
Конференція/захід: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології
Журнал/збірник: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей
Дата публікації: 15-жов-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 15–29 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 88-89
Початкова сторінка: 88
Кінцева сторінка: 89
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50150
ISBN: 978-966-941-270-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://www.bitlex.ua/uk/blog/articles/post/kryptovalyuta_v_ukrayini__ponyattya_ta_perspektyvy_vykorystannya
http://legalit.club/tsifrovaya-valyuta-pravovoj-statuspreimushhestva-i-nedostatki-ispolzovaniya-kriptovalyut/
https://coinmarketcap.com/
Перелік літератури: 1.Васильчак С.В., Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П., Використання криптовалют в сучасних економічних системах України: перспективи та ризики. – С.В. Васильчак , М.В. Куницька-Іляш , М.П. Дубина. – 2017. т 19, № 76. – C. 19 –15.
2.Криптовалюта в Україні: поняття та перспективи використання [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.bitlex.ua/uk/blog/articles/post/kryptovalyuta_v_ukrayini__ponyattya_ta_perspektyvy_vykorystannya
3.Пащенко К.С. Порівняльний аналіз фінансово-правової сутності електронних грошей та криптовалют. – К. С. Пащенко. – 2017. – С. 91–100.
4.Григоревська О.О. Салазкін С.Л. Особливості функціонування віртуальних криптовалют: економічний аспект. – О. О. Григоревська, С. Л. Салазкін . – 2016. – С. 760–765.
5.Поливка Н., Лихута В. Цифровая валюта: правовой статус, преимущества и недостатки использования крипто валют. URL-адреса: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://legalit.club/tsifrovaya-valyuta-pravovoj-statuspreimushhestva-i-nedostatki-ispolzovaniya-kriptovalyut/
6.Аржевітін С. М. Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики. – С. М. Аржевітін. – К.: КНЕУ, 2018. – 243 с.
7. Top 100 Cryptocurrencies By Market Capitalization: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://coinmarketcap.com/.
References: 1.Vasylchak S.V., Kunytska-Iliash M.V., Dubyna M.P., Vykorystannia kryptovaliut v suchasnykh ekonomichnykh systemakh Ukrainy: perspektyvy ta ryzyky, S.V. Vasylchak , M.V. Kunytska-Iliash , M.P. Dubyna, 2017. t 19, No 76, P. 19 –15.
2.Kryptovaliuta v Ukraini: poniattia ta perspektyvy vykorystannia [Electronic resource], Access mode: https://www.bitlex.ua/uk/blog/articles/post/kryptovalyuta_v_ukrayini__ponyattya_ta_perspektyvy_vykorystannya
3.Pashchenko K.S. Porivnialnyi analiz finansovo-pravovoi sutnosti elektronnykh hroshei ta kryptovaliut, K. S. Pashchenko, 2017, P. 91–100.
4.Hryhorevska O.O. Salazkin S.L. Osoblyvosti funktsionuvannia virtualnykh kryptovaliut: ekonomichnyi aspekt, O. O. Hryhorevska, S. L. Salazkin , 2016, P. 760–765.
5.Polivka N., Likhuta V. Tsifrovaia valiuta: pravovoi status, preimushchestva i nedostatki ispolzovaniia kripto valiut. URL-adresa: [Electronic resource], Access mode: http://legalit.club/tsifrovaya-valyuta-pravovoj-statuspreimushhestva-i-nedostatki-ispolzovaniya-kriptovalyut/
6.Arzhevitin S. M. Novi formy hroshei ta finansovykh aktyviv: stanovlennia, perspektyvy, ryzyky, S. M. Arzhevitin, K., KNEU, 2018, 243 p.
7. Top 100 Cryptocurrencies By Market Capitalization: [Electronic resource], Access mode: https://coinmarketcap.com/.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.