Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50149
Назва: Права суб’єкта персональних даних
Автори: Пірко, О.
Гулак, Л. С.
Бібліографічний опис: Пірко О. Права суб’єкта персональних даних / О. Пірко, Л. С. Гулак // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 15–29 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 86–88. — (Адміністративного та інформаційного права).
Bibliographic description: Pirko O. Prava subiekta personalnykh danykh / O. Pirko, L. S. Hulak // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia prava ta psykholohii : zbirnyk tez dopovidei, 15–29 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 86–88. — (Administratyvnoho ta informatsiinoho prava).
Є частиною видання: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 2018
Конференція/захід: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології
Журнал/збірник: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей
Дата публікації: 15-жов-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 15–29 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 86-88
Початкова сторінка: 86
Кінцева сторінка: 88
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50149
ISBN: 978-966-941-270-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon4
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
Перелік літератури: 1. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.
2. Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональних даних: Правове регулювання та практичні аспекти: науково-практичний посібник. – К.: К.І.С., 2015. – 220 с.
3. Конституція України. Прийнята на п‘ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
4. Камінська Н. В. Захист персональних даних: проблеми внутрішньодержавного, національного і міжнародно-правового регулювання / Н. В. Камінська // Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. – 2015. – №3. – С. 106–114
5. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950. // Офіційний портал Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/995_004
6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН: від 16.12.1966 // Офіційний портал Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/995_043
7. Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція Ради Європи від 28.01.1981. // Офіційний портал Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/994_326
8. Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних. – К. : К.І.С., 2015. – 216 с.
References: 1. Pro zakhyst personalnykh danykh: Zakon Ukrainy vid 01.06.2010 y., Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2010, No 34, P. 481.
2. Bem M. V., Horodyskyi I. M., Satton H., Rodionenko O. M. Zakhyst personalnykh danykh: Pravove rehuliuvannia ta praktychni aspekty: naukovo-praktychnyi posibnyk, K., K.I.S., 2015, 220 p.
3. Konstytutsiia Ukrainy. Pryiniata na p‘yatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28.06.1996 y., Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1996, No 30, P. 141.
4. Kaminska N. V. Zakhyst personalnykh danykh: problemy vnutrishnoderzhavnoho, natsionalnoho i mizhnarodno-pravovoho rehuliuvannia, N. V. Kaminska, Naukovyi visnyk natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, 2015, No 3, P. 106–114
5. Pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: Konventsiia Rady Yevropy vid 04.11.1950., Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, [Electronic resource], Access mode : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/995_004
6. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava OON: vid 16.12.1966, Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, [Electronic resource], Access mode : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/995_043
7. Pro zakhyst osib u zviazku z avtomatyzovanoiu obrobkoiu personalnykh danykh: Konventsiia Rady Yevropy vid 28.01.1981., Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, [Electronic resource], Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/994_326
8. Posibnyk z yevropeiskoho prava u sferi zakhystu personalnykh danykh, K. : K.I.S., 2015, 216 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. – 2018 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2018_Pirko_O-Prava_subiekta_personalnykh_86-88.pdf328,74 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
2018_Pirko_O-Prava_subiekta_personalnykh_86-88__COVER.png470,68 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.