Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5007
Title: Результати досліджень та реалізації механізму прихованого збирання інформації з систем віртуальних приманок
Authors: Тимошик, Назар
Тимошик, Роман
Bibliographic description (Ukraine): Тимошик Н. Результати досліджень та реалізації механізму прихованого збирання інформації з систем віртуальних приманок / Назар Тимошик, Роман Тимошик // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 70. – С. 57–64. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Наведено результати досліджень та реалізації механізму інтроспекційного аналізу системи-приманки, який забезпечує стійкий ло виявлення та блокування моніторинг діяльності здовмисника в оперативній системі Linux.Детально розглянуто труднощі реалізації та особливості архітектурної реалізації. На основі реалізованого програмного забезпечення уможливлюється повний та ефективний подій у віртуалізованій ОС. Приведено результаты исследований и реализации механизма интроспекционного анализа системы-приманки, который обеспечивает стойкий к выявленню и блокированию мониторинг деятильности злоумышленника в операционной системы Linux. Детально россмотрены трудности реализации и особенности архитектурной реализации. На основании реализованного программного обеспечения стает возможным полный и эффективный контроль событий в виртоализированной ОС. The results of researches and realization of mrchanism of introspection analysis of the honeypot systems, whish provides proof to the exposure and blocking of activity of malefactor in the operating system of Linux,are resulted in the article. Difficulties of realization, and features of architectural realization areconsidere in detail. On the basis on the realized software complete and effective control of events become possible in vitrualized OS.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5007
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2009. – Випуск 70

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf463,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.