Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50060
Назва: Правові аспекти соціального захисту селян
Автори: Собків, С.
Заболотна, Н. Я.
Бібліографічний опис: Собків С. Правові аспекти соціального захисту селян / С. Собків, Н. Я. Заболотна // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 15–29 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 187–188. — (Цивільногого права та процесу).
Bibliographic description: Sobkiv S. Pravovi aspekty sotsialnoho zakhystu selian / S. Sobkiv, N. Ya. Zabolotna // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia prava ta psykholohii : zbirnyk tez dopovidei, 15–29 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 187–188. — (Tsyvilnohoho prava ta protsesu).
Є частиною видання: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей, 2018
Конференція/захід: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології
Журнал/збірник: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології : збірник тез доповідей
Дата публікації: 15-жов-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 15–29 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 187-188
Початкова сторінка: 187
Кінцева сторінка: 188
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50060
ISBN: 978-966-941-270-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Перелік літератури: 1. Гнибіденко І. Ф. Ринок праці та соціальна інфраструктура на селі: можливі перспективи розвитку / І. Ф. Гнибіденко / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К. : Вища школа, 2009. – 54 с.
2. Кільніцька О.С. Середній клас як фактор активізації соціально-економічного розвитку / О. Кільніцька // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – № 2. – С. 25– 33.
3. Клокар О.О. Формування ефективної зайнятості та диверсифікації діяльності аграрної сфери / О.О. Клокар // «Вісник Хмельницького національного університету». – 2012. – Т. 1. – С. 75–78.
4. Прокопишак К. В. Соціальна політика: суть та напрями розвитку / К. В. Прокопишак // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 66–74.
References: 1. Hnybidenko I. F. Rynok pratsi ta sotsialna infrastruktura na seli: mozhlyvi perspektyvy rozvytku, I. F. Hnybidenko, Rada po vyvchenniu produktyvnykh syl Ukrainy NAN Ukrainy, K. : Vyshcha shkola, 2009, 54 p.
2. Kilnitska O.S. Serednii klas yak faktor aktyvizatsii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku, O. Kilnitska, Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, 2011, No 2, P. 25– 33.
3. Klokar O.O. Formuvannia efektyvnoi zainiatosti ta dyversyfikatsii diialnosti ahrarnoi sfery, O.O. Klokar, "Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu", 2012, V. 1, P. 75–78.
4. Prokopyshak K. V. Sotsialna polityka: sut ta napriamy rozvytku, K. V. Prokopyshak, Ekonomika APK, 2009, No 12, P. 66–74.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.