Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50011
Назва: Аналіз стану розвитку конкуренції на ринку ресторанного господарства в Україні
Автори: Русинок, Д.
Данилович-Кропивницька, М. Л.
Бібліографічний опис: Русинок Д. Аналіз стану розвитку конкуренції на ринку ресторанного господарства в Україні / Д. Русинок, М. Л. Данилович-Кропивницька // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Публічне управління та адміністрування" : збірник тез доповідей, 7 листопада 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 145–148.
Bibliographic description: Rusinok D. Analiz stanu rozvytku konkurentsii na rynku restorannoho hospodarstva v Ukraini / D. Rusinok, M. L. Danilovich-Kropivnitska // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia "Publichne upravlinnia ta administruvannia" : zbirnyk tez dopovidei, 7 lystopada 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 145–148.
Є частиною видання: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Публічне управління та адміністрування" : збірник тез доповідей, 2018
Конференція/захід: 76-та Студентська науково-технічна конференція: Секція "Публічне управління та адміністрування"
Журнал/збірник: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Публічне управління та адміністрування" : збірник тез доповідей
Дата публікації: 7-лис-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 7 листопада 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 145-148
Початкова сторінка: 145
Кінцева сторінка: 148
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50011
ISBN: 978-966-941-260-7
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.ukrstat.gov.ua
https://inventure.com.ua/analytics/investments/obzorrynkaroznichnoj-torgovli-ukrainy
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1823/1
Перелік літератури: 1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
2. Остапчук О. Є. Статистичний щорічник України за 2014 рік / О. Є. Остапчук. – Київ : Август Трейд, 2015. – 29 с.
3. Остапчук О. Є. Статистичний щорічник України за 2015 рік / О. Є. Остапчук. – Київ : Август Трейд, 2016. – 29 с.
4. Огляд ринку роздрібної торгівлі України [Електронний ресурс]. – Pежим доступу: https://inventure.com.ua/analytics/investments/obzorrynkaroznichnoj-torgovli-ukrainy
5. Боженьова І. М. Особливості структури та управління товарооборотом закладів ресторанного господарства / І. М. Боженьова, В. В. Троян, Т.М. Молодовець. – Ст., 2013. – 20 с.
6. Кононенко Т.П., Полстяна Н.В., Федак В.І., Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства [Електронний ресурс]. – Pежим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1823/1
References: 1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Electronic resource], Access mode : http://www.ukrstat.gov.ua
2. Ostapchuk O. Ye. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2014 year, O. Ye. Ostapchuk, Kyiv : Avhust Treid, 2015, 29 p.
3. Ostapchuk O. Ye. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2015 year, O. Ye. Ostapchuk, Kyiv : Avhust Treid, 2016, 29 p.
4. Ohliad rynku rozdribnoi torhivli Ukrainy [Electronic resource], Pezhym dostupu: https://inventure.com.ua/analytics/investments/obzorrynkaroznichnoj-torgovli-ukrainy
5. Bozhenova I. M. Osoblyvosti struktury ta upravlinnia tovarooborotom zakladiv restorannoho hospodarstva, I. M. Bozhenova, V. V. Troian, T.M. Molodovets, St., 2013, 20 p.
6. Kononenko T.P., Polstiana N.V., Fedak V.I., Suchasni tendentsii rozvytku restorannoho hospodarstva [Electronic resource], Pezhym dostupu: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1823/1
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція “Публічне управління та адміністрування”. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.