Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49962
Назва: Консюмеризм у сфері комерційної нерухомості: стан, проблеми, перспективи розвитку
Автори: Кісінас, К.
Садова, У. Я.
Бібліографічний опис: Кісінас К. Консюмеризм у сфері комерційної нерухомості: стан, проблеми, перспективи розвитку / К. Кісінас, У. Я. Садова // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Публічне управління та адміністрування" : збірник тез доповідей, 7 листопада 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 59–62.
Bibliographic description: Kisinas K. Konsiumeryzm u sferi komertsiinoi nerukhomosti: stan, problemy, perspektyvy rozvytku / K. Kisinas, U. Ya. Sadova // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia "Publichne upravlinnia ta administruvannia" : zbirnyk tez dopovidei, 7 lystopada 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 59–62.
Є частиною видання: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Публічне управління та адміністрування" : збірник тез доповідей, 2018
Конференція/захід: 76-та Студентська науково-технічна конференція: Секція "Публічне управління та адміністрування"
Журнал/збірник: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Публічне управління та адміністрування" : збірник тез доповідей
Дата публікації: 7-лис-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 7 листопада 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 59-62
Початкова сторінка: 59
Кінцева сторінка: 62
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49962
ISBN: 978-966-941-260-7
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
Перелік літератури: 1. Дочинець Н.М. Концепція консюмеризму: поняття та найпоширеніші підходи до її трактування // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. –2006. – Т.1. – №6. – С.154-159.
2. Дудла І.О. Захист прав споживачів – Навчальний посібник – 2009. – С.60-63.
3. Котлер Ф. Основи маркетингу: Пер. с англ. М, 1996. – с. 634.
4. Закон України "Про захист прав споживачів" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
References: 1. Dochynets N.M. Kontseptsiia konsiumeryzmu: poniattia ta naiposhyrenishi pidkhody do yii traktuvannia, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. –2006, V.1, No 6, P.154-159.
2. Dudla I.O. Zakhyst prav spozhyvachiv – Navchalnyi posibnyk – 2009, P.60-63.
3. Kotler F. Osnovi marketinhu: transl. from English M, 1996, P. 634.
4. Zakon Ukrainy "Pro zakhyst prav spozhyvachiv" [Electronic resource], Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція “Публічне управління та адміністрування”. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.