Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49935
Назва: Фінансова безпека банківської системи: теоретичний аспект
Автори: Якимець, Марія Миколаївна
Карковська, В. Я.
Бібліографічний опис: Якимець М. М. Фінансова безпека банківської системи: теоретичний аспект / Марія Миколаївна Якимець, В. Я. Карковська // 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Публічне управління та адміністрування" : збірник тез доповідей, 7 листопада 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 198–199.
Bibliographic description: Iakimets M. M. Finansova bezpeka bankivskoi systemy: teoretychnyi aspekt / Mariia Mykolaivna Yakymets, V. Ya. Karkovska // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia. Sektsiia "Publichne upravlinnia ta administruvannia" : zbirnyk tez dopovidei, 7 lystopada 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 198–199.
Є частиною видання: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Публічне управління та адміністрування" : збірник тез доповідей, 2018
Конференція/захід: 76-та Студентська науково-технічна конференція: Секція "Публічне управління та адміністрування"
Журнал/збірник: 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція "Публічне управління та адміністрування" : збірник тез доповідей
Дата публікації: 7-лис-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 7 листопада 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 198-199
Початкова сторінка: 198
Кінцева сторінка: 199
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49935
ISBN: 978-966-941-260-7
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Перелік літератури: 1. Барановський О. І. Філософія безпеки [Текст] : монографія : в 2–х т. Т.
2. Безпека фінансових інститутів. – К. : УБС НБУ, 2014. – 715 с.
3.Дмитрова О. С. Класифікація загроз та ризиків економічної безпеки банку/ О. С. Дмитрова // Ефективна економіка № 11. – 2015р.
4. Коковіхіна О.О. Ідентифікація загроз фінансовій безпеці банків//Вісник економіки транспорту і промисловості № 50, 2015р.
5. Лісняк А.Є. Чинники фінансової безпеки банків// Вісник університету банківської справи 2017 № 3 (30)
References: 1. Baranovskyi O. I. Filosofiia bezpeky [Text] : monograph : v 2–kh t. T.
2. Bezpeka finansovykh instytutiv, K. : UBS NBU, 2014, 715 p.
3.Dmytrova O. S. Klasyfikatsiia zahroz ta ryzykiv ekonomichnoi bezpeky banku/ O. S. Dmytrova, Efektyvna ekonomika No 11, 2015y.
4. Kokovikhina O.O. Identyfikatsiia zahroz finansovii bezpetsi bankiv//Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti No 50, 2015y.
5. Lisniak A.Ye. Chynnyky finansovoi bezpeky bankiv// Visnyk universytetu bankivskoi spravy 2017 No 3 (30)
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція “Публічне управління та адміністрування”. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.