Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49822
Title: Corporate social responsibility at emerging market: ukrainian dimension
Other Titles: Корпоративна соціальна відповідальність у країнах, що розвиваються: український аспект
Authors: Лема, Г. В.
Олексів, І. Б.
Харчук, В. Ю.
Лісович, Т. Ю.
Lema, H. V.
Oleksiv, I. B.
Kharchuk, V. Yu.
Lisovych, T. Yu.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Corporate social responsibility at emerging market: ukrainian dimension / H. V. Lema, I. B. Oleksiv, V. Yu. Kharchuk, T. Yu. Lisovych // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 2. — С. 33–42.
Bibliographic description (International): Corporate social responsibility at emerging market: ukrainian dimension / H. V. Lema, I. B. Oleksiv, V. Yu. Kharchuk, T. Yu. Lisovych // Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 1. — No 2. — P. 33–42.
Is part of: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, 2 (1), 2019
Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development, 2 (1), 2019
Journal/Collection: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку
Issue: 2
Volume: 1
Issue Date: 20-Mar-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 005.35
334
Keywords: корпоративно-соціальна відповідальність
соціальний звіт підприємств
елементи корпоративно-соціальної відповідальності
corporate social responsibility
social reports of enterprise
elements of corporate social responsibility
Number of pages: 10
Page range: 33-42
Start page: 33
End page: 42
Abstract: Сьогодні значна кількість підприємств вибирають курс розвитку своєї діяльності із залученням широкого кола стейкхолдерів. У такому випадку стратегія розвитку підприємства часто реалізується прийняттям принципів CSR. CSR вітчизняних підприємств є важливим проявом взаємодії соціальних та економічних відносин. Серед українських підприємств дедалі популярнішим стає оприлюднення нефінансового звіту про CSR. Такий звіт дає можливість стейкхолдерам ознайомитися із соціальними заходами, взаємодією підприємства. Одним із недоліків формування звіту про корпоративно-соціальну відповідальність підприємства є відсутність чіткої структури. Окрім того, поки що відсутні чіткі показники чи положення з оцінювання корпоративно-соціальної відповідальності підприємств, тому більшість підприємств складають звіти у довільній формі. Відповідно є ускладнення в аналізуванні соціальних звітів, оскільки вони не є обов’язковими. Отже, важливим завданням під час дослідження корпоративно-соціальної відповідальності вітчизняних підприємств є формування методичних рекомендацій, які міститимуть критерії, показники та особливості оцінювання. Аналізування корпоративно-соціальних звітів вітчизняних та закордонних підприємств, які працюють на ринку України, дає змогу виділити основні категорії CSR: ринок, робоче місце, навколишнє середовище та комунікації. Відповідно, кожна із категорій містить характеристики, за якими можна порівняти соціальні звіти вказаних вище підприємств, а відтак і оприлюднити висновки про ефективність формування CSR. Перевагами участі підприємств у соціальній відповідальності є можливість розширення ринків збуту, економії витрат у разі використання у виробництві екологічного устаткування, забезпечення належних робочих місць тощо. Отже, формування соціально-корпоративних звітів загалом є цінним ресурсом для дослідження діяльності підприємства та його взаємодії із суспільством.
Corporate social responsibility (CSR) is a concept, which is trending in different parts of the world. According to the academic literature there are differences in understanding of corporate social responsibility in economically developed markets (societies where stakeholder activism is well accepted) and emerging markets (economically driven). The idea of the current article is to research, whether companies from emergent markets are following their counterparts from well-developed markets in terms of CSR through studying CSR reports.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49822
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Lema H. V., Oleksiv I. B., Kharchuk V. Yu., Lisovych T. Yu., 2019
URL for reference material: http://svb.ua/report/2017/mhp
http://svb.ua/reports/novaposhta-2017
http://svb.ua/report/galnaftogaz-2016
http://svb.ua/reports/dtek/2016
http://svb.ua/report/ernst-and-younge-ukraine/2015-2016
References (Ukraine): 1. Vlastelica, T., Kostic, S.C., Okanovic, M., Milosavljevic, M., (2018). How corporate social responsibility affects corporate reputation: Evidence from an emerging market. JEEMS Journal of East European Management Studies, 23(1), 10–29.
2. Albu Cătălin Nicolae, Balsari Cagnur, Krasodomska Joanna, (2016). Accounting and Management Information Systems Introduction to the Special issue on Corporate Social Reporting in Central and Eastern Europe. Accounting and Management Information Systems Vol. 15, No. 2, 193–205.
3. Blagov, Y., Lenssen, G., Petrova-Savchenko, A. (2012). Corporate philanthropy in Russia: Evidence from a national awards competition. Corporate Governance: the International Journal of Business in Society, No. 12, 534–547.
4. Elms, H. (2006). Corporate and stakeholder responsibility in Central and Eastern Europe. International Journal of Emerging Markets, No. 3. 203–211.
5. Liliana Nicoleta Grigore, Camelia Candidatu (2009). Romanian Economic and Business Review, The perception and role of corporate social responsibility in Central and Eastern Europe. Romanian Economic and Business Review, Vol. 4, No. 4. 79–88.
6. Strouhal, J., Gurvitš, N., Nikitina-Kalamäe, M., Startseva, E., (2015). Central European Business Review, Finding the Link between CSR Reporting and Corporate Financial Performance: Evidence on Czech and Estonian Listed Companies. Central European Business Review, No. 4(3). 48–59.
7. Iankova, Elena A. (2008). The Journal of Corporate Citizenship; From Corporate Paternalism to Corporate Social Responsibility in Post-Communist Europe. The Journal of Corporate Citizenship; Spring, No. 29. 75–89.
8. Knez-Riedl, Jozica. (2004). Slovenian SMEs: From the Environmental Responsibility to Corporate Social Responsibility. Zagreb International Review of Economics and Business. No. 7. 127–140.
9. Ransburg, Beatrix, Vágási, Mária. (2007). Concepts and standards for the corporate internalization of sustainable development. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 15(2). 43–51.
10. Ransburg, Beatrix, Vágási, Mária. (2007). Concepts and standards for the corporate internalization of sustainable development. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 15. 10.3311/pp.so.2007-2.01.
11. Neda Vitezić (2011). Correlation between social responsibility and efficient performance... Zb. rad. Ekon. fak. Rij. vol. 29, sv. 2. 423–442.
12. Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management Review, 4, 497–505.
13. Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons.
14. Non-financial statement Mironovsky Bread Factory 2017: Innovation for sustainable development Retrieved from: http://svb.ua/report/2017/mhp.
15. Sustainable development report 2017 Retrieved from: http://svb.ua/reports/novaposhta-2017.
16. Non-financial statement of galnaftogaz concern for 2016 “More than azk” Retrieved from: http://svb.ua/report/galnaftogaz-2016.
17. DTEK integrated report 2016: financial and non-financial results Retrieved from:http://svb.ua/reports/dtek/2016.
18. EY ukraine’s activity report in the sustainable development index 2015–2016 “Improving business, change the world for better” Retrieved from: http://svb.ua/report/ernst-and-younge-ukraine/2015-2016.
References (International): 1. Vlastelica, T., Kostic, S.C., Okanovic, M., Milosavljevic, M., (2018). How corporate social responsibility affects corporate reputation: Evidence from an emerging market. JEEMS Journal of East European Management Studies, 23(1), 10–29.
2. Albu Cătălin Nicolae, Balsari Cagnur, Krasodomska Joanna, (2016). Accounting and Management Information Systems Introduction to the Special issue on Corporate Social Reporting in Central and Eastern Europe. Accounting and Management Information Systems Vol. 15, No. 2, 193–205.
3. Blagov, Y., Lenssen, G., Petrova-Savchenko, A. (2012). Corporate philanthropy in Russia: Evidence from a national awards competition. Corporate Governance: the International Journal of Business in Society, No. 12, 534–547.
4. Elms, H. (2006). Corporate and stakeholder responsibility in Central and Eastern Europe. International Journal of Emerging Markets, No. 3. 203–211.
5. Liliana Nicoleta Grigore, Camelia Candidatu (2009). Romanian Economic and Business Review, The perception and role of corporate social responsibility in Central and Eastern Europe. Romanian Economic and Business Review, Vol. 4, No. 4. 79–88.
6. Strouhal, J., Gurvitš, N., Nikitina-Kalamäe, M., Startseva, E., (2015). Central European Business Review, Finding the Link between CSR Reporting and Corporate Financial Performance: Evidence on Czech and Estonian Listed Companies. Central European Business Review, No. 4(3). 48–59.
7. Iankova, Elena A. (2008). The Journal of Corporate Citizenship; From Corporate Paternalism to Corporate Social Responsibility in Post-Communist Europe. The Journal of Corporate Citizenship; Spring, No. 29. 75–89.
8. Knez-Riedl, Jozica. (2004). Slovenian SMEs: From the Environmental Responsibility to Corporate Social Responsibility. Zagreb International Review of Economics and Business. No. 7. 127–140.
9. Ransburg, Beatrix, Vágási, Mária. (2007). Concepts and standards for the corporate internalization of sustainable development. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 15(2). 43–51.
10. Ransburg, Beatrix, Vágási, Mária. (2007). Concepts and standards for the corporate internalization of sustainable development. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 15. 10.3311/pp.so.2007-2.01.
11. Neda Vitezić (2011). Correlation between social responsibility and efficient performance... Zb. rad. Ekon. fak. Rij. vol. 29, sv. 2. 423–442.
12. Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management Review, 4, 497–505.
13. Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons.
14. Non-financial statement Mironovsky Bread Factory 2017: Innovation for sustainable development Retrieved from: http://svb.ua/report/2017/mhp.
15. Sustainable development report 2017 Retrieved from: http://svb.ua/reports/novaposhta-2017.
16. Non-financial statement of galnaftogaz concern for 2016 "More than azk" Retrieved from: http://svb.ua/report/galnaftogaz-2016.
17. DTEK integrated report 2016: financial and non-financial results Retrieved from:http://svb.ua/reports/dtek/2016.
18. EY ukraine’s activity report in the sustainable development index 2015–2016 "Improving business, change the world for better" Retrieved from: http://svb.ua/report/ernst-and-younge-ukraine/2015-2016.
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2019. – Volume 1, number 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.