Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49779
Title: Державне управління інвестиційною діяльністю
Authors: Ярошевич, Н. Б.
Кондрат, І. Ю.
Якимів, А. І.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Ярошевич Н. Б. Державне управління інвестиційною діяльністю : навчальний посібник / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, А. І. Якимів. – Львів : «Новий Світ-2000», 2020. – 429 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво «Новий Світ – 2000»
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 330.322
BBK: 65.263я73+65.9(4Укр)263я73
Number of pages: 429
Abstract: Навчальний включає дев’ять тем, що розкривають основи інвестиційної діяльності; сутність державного управління інвестиційною діяльністю; сутність реальних інвестицій та державне регулювання реальних інвестицій; сутність фінансових інвестицій та державне регулювання фінансових інвестицій; державне регулювання фінансового забезпечення інвестиційного процесу; механізм державного інвестування в Україні; державне управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні в Україні; державно-приватне партнерство; іноземні інвестиції в Україні.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49779
ISBN: 978-617-7519-41-5
Copyright owner: © Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І., 2020
© Національний університет «Львівська політехніка», 2020
© ТзОВ «Айкю Холдинг», 2020
© ФОП Піча С.В., ПП «Новий Світ – 2000», 2020
Content type: Handbook
Appears in Collections:Підручники, посібники, монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДУІД_2020.pdfОсновний документ3,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools