Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49778
Title: Бюджетна система: практикум
Authors: Ярошевич, Н. Б.
Кондрат, І. Ю.
Якимів, А. І.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Ярошевич Н. Б. Бюджетна система: практикум : навчальний посібник / Н. Б.Ярошевич, І. Ю. Кондрат, А. І. Якимів. – Львів : «Новий Світ-2000», 2019. – 400 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво «Новий Світ – 2000»
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 336.14+336.2+336.5
BBK: 65.9(4Укр)261.3+65.9(4Укр)261.4+65.9(4Укр)261.5+65.9(4Укр)261.6
Number of pages: 400
Abstract: У навчальному посібнику в інтегровано-структурованому вигляді розкривається теорія і практика формування бюджетної системи України, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності бюджетної системи, її функцій, структури, методів і джерел доходів бюджетів, напрямів та форм бюджетних видатків, витрат бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань. Для кращого сприйняття та поліпшення якості засвоєння матеріалу в посібнику за темами дисципліни використано завдання (кейси, семінари, задачі), які сприятимуть упорядкуванню знань, набуттю умінь та поглибленому вивченню бюджетної системи. Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, науково-педагогічних і практичних працівників.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49778
ISBN: 978-617-7519-26-2
Copyright owner: © Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І., 2019
© Національний університет «Львівська політехніка», 2019
© ТзОВ «АЙКЮ ХОЛДИНГ», 2019
© ФОП Піча С.В., ПП «Новий Світ – 2000», 2019
Content type: Handbook
Appears in Collections:Підручники, посібники, монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бюджетна Система Практикум.pdfОсновний документ5,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools