Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49598
Title: Assessment of heavy metal contamination of the technoecosystem of the Kakhovka main canal of the Kakhovka irrigation system
Authors: Khokhlova, Liudmyla
Lukashev, Dmytro
Affiliation: Taras Shevchenko National University of Kyiv
Bibliographic description (Ukraine): Khokhlova L. Assessment of heavy metal contamination of the technoecosystem of the Kakhovka main canal of the Kakhovka irrigation system / Liudmyla Khokhlova, Dmytro Lukashev // Environmental Problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 4. — No 4. — P. 197–202.
Bibliographic description (International): Khokhlova L. Assessment of heavy metal contamination of the technoecosystem of the Kakhovka main canal of the Kakhovka irrigation system / Liudmyla Khokhlova, Dmytro Lukashev // Environmental Problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 4. — No 4. — P. 197–202.
Is part of: Екологічні проблеми, 4 (4), 2019
Environmental Problems, 4 (4), 2019
Journal/Collection: Екологічні проблеми
Issue: 4
Volume: 4
Issue Date: 20-Mar-2019
Publisher: Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Keywords: Dreissena
canal
heavy metals
bioaccumulation
background concentration
Number of pages: 6
Page range: 197-202
Start page: 197
End page: 202
Abstract: In the present study, the authors demonstrate the accumulation of heavy metals in water and soft tissues of bivalve mollusks (Dreissena polymorpha, Dreissena bugensis) in the Kakhovka Main Canal within the Kherson and Zaporizhzhia regions (Ukraine) in the summer season (July–August 2018). The average metal concentrations in water decrease in the following order: Ni>Zn>Cr>Co>Cu>Cd. On the whole, the accumulation of metals in soft tissues of the investigated bivalve mollusk species was higher than in the samples of water, since Dreissena are effective bio-accumulators. The average metal concentrations in soft tissues decrease in the following order: Zn>Cr>Ni>Cu>Co>Cd. At the end of the canal, at the 132nd km (Zaporizhzhia region), where older individuals prevailed, heavy metals were accumulated most – 159.04 mg/kg.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49598
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Khokhlova L., Lukashev D., 2019
URL for reference material: http://www.menr.gov.ua
References (Ukraine): 1.Abakumov V. Rukovodstvo po metodam gidrobiologicheskogo analiza poverkhnostnykh vod i donnykh oblozheniy. Gidrometeoizdat, Leningrad 1983.
2.Andrusishina I., Andreychenko S., Golub I. Aktual'nyye problemy transportnoy meditsiny, 2005, 1, 106.
3.Arnason J., Fletcher B. Environmental Pollution, 2003, 123, 383.
4.Balan P., Vekslyarsʹkyy R., Verves Y. Modelʹni hrupy bezkhrebetnykh tvaryn yak indykatory radioaktyvnoho zabrudnennya ekosystem. Fitosotsiotsentr, Kyiv 2001.
5.Balyuk S., Vorotyntseva L., Drozd О. Propozytsiya nova, 2013, 12, 60.
6. Boyko M., Chornyy S. Ekolohiya Khersonshchyny. Ekotsentr, Kherson 2001.
7.Danylyshyn B., Dorohuntsov S. Pryrodno-resursnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny. Nichlava, Kyiv 1999.
8.Demirak A., Yilmaz F., Ozdemir N. Chemosphere, 2006, 63, 1451.
9.Dombrovsʹkyy K. Visnyk Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Biolohichni nauky, 2009, 2, 30.
10.Elder J., Collins J. Rev Environ Contam Toxicol, 1991, 122, 37.
11.Gawsia, W., David, C. Freshwater Science, 2016, 35, 188.
12.Hnatyuk V., Pidhornyy N. IV-y vseukrayinsʹkyy zʺyizd ekolohiv z mizhnarodnoyu uchastyu, Ukraine,Vinnytsya 2013, 232.
13.Kovalʹ V., Kucheryavyy S., Natalochka V. Visnyk Poltavsʹkoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 2014, 2, 58.
14.Kwan K., Chan H., Lafontaine Y. Environmental monitoring and assessment, 2003, 88, 193.
15.Lukashev D. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 2006, 1, 86.
16.Lukashev D. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 2011, 3, 44.
17.Lukashev D. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 2008, 44, 60.
18.Lyanzberg O., Suslyak M. IV Mizhnarodniy ekologichniy forum “Chyste MISTO. Chysta RIKA. Chysta PLANETA”, Ukraine, Kherson 2012,153
19.Mal'tsev V., Zub L., Karpovа G. Vodno-bolotnyye ugod'ya Dneprovskogo ekologicheskogo koridora. Institut ekologii INEK, Kyiv 2010.
20.Mersch J., Johansson L. Environmental technology, 1993,14, 1027.
21.Metody hidroekolohichnykh doslidzhenʹ poverkhnevykh vod / Arsan O. M., Davydov O. A., Dʹyachenko T. M. ta in.; Za red. V. D. Romanenka, NAN Ukrayiny. In-t hidrobiolohiyi. LOHOS, Kyiv 2006.
22.Milošković A., Branković S., Simić V. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2013, 90, 563.
23.Miroshnichenko O. Visnyk KHNU imeni V. N. Karazina, 2013,1054, 91.
24.Mohamed E. The Egyptian Journal of Aquatic Research, 2014, 40, 225.
25.Nikanorov A., Zhulidov A. Biomonitoring metallov v presnovodnykh ekosistemakh. Gidrometeoizdat, Leningrad 1991.
26.Obukhov Е. Ekonomika Ukrainy, 2017, 1, 31.
27.Oksiyuk O., Oleynik G., Shevtsova L. Gidrobiologiya kanalov Ukrainskoy SSR. Naukova dumka, Kyiv 1990.
28.Osman M., Mohamed E. Nature and Science, 2010, 8, 60.
29.Parfenova G. Antropogennyye izmeneniya gidrokhimicheskikh pokazateley kachestva vod. Agrafpress, Tomsk 2010.
30.Rehionalʹna dopovidʹ pro stan navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha u Khersonsʹkiy, Zaporizʹkoyi oblasti za 2015‒2017 roky. Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: http://www.menr.gov.ua.
31.Rzymski P., Klimaszyk P. Environmental monitoring and assessment, 2014, 185, 162.
32.SANPin 4630‒88. Sanitarnyye pravila i normy okhrany poverkhnostnykh vod ot zagryazneniya. Izdatelstvo Minzdrava SSSR, Moskva 1988.
33.Yakistʹ pryrodnoyi vody dlya zroshuvannya. Ekolohichni kryteriyi. DSTU 7286:2012. Vydannya ofitsiyne. NNTS “IHA imeni O.N. Sokolovsʹkoho, Kyiv 2013.
34.Yehorova T. Melioratsiya i vodne hospodarstvo, 2014, 101, 231.
35.Zhao L., Yang F., Yan X., Huo Z. Biological Trace Elements Research, 2012, 149, 241.
References (International): 1.Abakumov V. Rukovodstvo po metodam gidrobiologicheskogo analiza poverkhnostnykh vod i donnykh oblozheniy. Gidrometeoizdat, Leningrad 1983.
2.Andrusishina I., Andreychenko S., Golub I. Aktual'nyye problemy transportnoy meditsiny, 2005, 1, 106.
3.Arnason J., Fletcher B. Environmental Pollution, 2003, 123, 383.
4.Balan P., Vekslyarsʹkyy R., Verves Y. Modelʹni hrupy bezkhrebetnykh tvaryn yak indykatory radioaktyvnoho zabrudnennya ekosystem. Fitosotsiotsentr, Kyiv 2001.
5.Balyuk S., Vorotyntseva L., Drozd O. Propozytsiya nova, 2013, 12, 60.
6. Boyko M., Chornyy S. Ekolohiya Khersonshchyny. Ekotsentr, Kherson 2001.
7.Danylyshyn B., Dorohuntsov S. Pryrodno-resursnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny. Nichlava, Kyiv 1999.
8.Demirak A., Yilmaz F., Ozdemir N. Chemosphere, 2006, 63, 1451.
9.Dombrovsʹkyy K. Visnyk Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Biolohichni nauky, 2009, 2, 30.
10.Elder J., Collins J. Rev Environ Contam Toxicol, 1991, 122, 37.
11.Gawsia, W., David, C. Freshwater Science, 2016, 35, 188.
12.Hnatyuk V., Pidhornyy N. IV-y vseukrayinsʹkyy zʺyizd ekolohiv z mizhnarodnoyu uchastyu, Ukraine,Vinnytsya 2013, 232.
13.Kovalʹ V., Kucheryavyy S., Natalochka V. Visnyk Poltavsʹkoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 2014, 2, 58.
14.Kwan K., Chan H., Lafontaine Y. Environmental monitoring and assessment, 2003, 88, 193.
15.Lukashev D. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 2006, 1, 86.
16.Lukashev D. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 2011, 3, 44.
17.Lukashev D. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 2008, 44, 60.
18.Lyanzberg O., Suslyak M. IV Mizhnarodniy ekologichniy forum "Chyste MISTO. Chysta RIKA. Chysta PLANETA", Ukraine, Kherson 2012,153
19.Mal'tsev V., Zub L., Karpova G. Vodno-bolotnyye ugod'ya Dneprovskogo ekologicheskogo koridora. Institut ekologii INEK, Kyiv 2010.
20.Mersch J., Johansson L. Environmental technology, 1993,14, 1027.
21.Metody hidroekolohichnykh doslidzhenʹ poverkhnevykh vod, Arsan O. M., Davydov O. A., Dʹyachenko T. M. ta in.; Za red. V. D. Romanenka, NAN Ukrayiny. In-t hidrobiolohiyi. LOHOS, Kyiv 2006.
22.Milošković A., Branković S., Simić V. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2013, 90, 563.
23.Miroshnichenko O. Visnyk KHNU imeni V. N. Karazina, 2013,1054, 91.
24.Mohamed E. The Egyptian Journal of Aquatic Research, 2014, 40, 225.
25.Nikanorov A., Zhulidov A. Biomonitoring metallov v presnovodnykh ekosistemakh. Gidrometeoizdat, Leningrad 1991.
26.Obukhov E. Ekonomika Ukrainy, 2017, 1, 31.
27.Oksiyuk O., Oleynik G., Shevtsova L. Gidrobiologiya kanalov Ukrainskoy SSR. Naukova dumka, Kyiv 1990.
28.Osman M., Mohamed E. Nature and Science, 2010, 8, 60.
29.Parfenova G. Antropogennyye izmeneniya gidrokhimicheskikh pokazateley kachestva vod. Agrafpress, Tomsk 2010.
30.Rehionalʹna dopovidʹ pro stan navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha u Khersonsʹkiy, Zaporizʹkoyi oblasti za 2015‒2017 roky. Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: http://www.menr.gov.ua.
31.Rzymski P., Klimaszyk P. Environmental monitoring and assessment, 2014, 185, 162.
32.SANPin 4630‒88. Sanitarnyye pravila i normy okhrany poverkhnostnykh vod ot zagryazneniya. Izdatelstvo Minzdrava SSSR, Moskva 1988.
33.Yakistʹ pryrodnoyi vody dlya zroshuvannya. Ekolohichni kryteriyi. DSTU 7286:2012. Vydannya ofitsiyne. NNTS "IHA imeni O.N. Sokolovsʹkoho, Kyiv 2013.
34.Yehorova T. Melioratsiya i vodne hospodarstvo, 2014, 101, 231.
35.Zhao L., Yang F., Yan X., Huo Z. Biological Trace Elements Research, 2012, 149, 241.
Content type: Article
Appears in Collections:Environmental Problems. – 2019. – Vol. 4, No. 4Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.