Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49587
Title: Impact of various types of soybean cake to soy straw briquettes on the heat of briquette combustion
Authors: Wcisło, G.
Pracuch, B.
Łagowski, P.
Kurczyński, D.
Tomyuk, V.
Affiliation: University of Agriculture in Krakow
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Impact of various types of soybean cake to soy straw briquettes on the heat of briquette combustion / G. Wcisło, B. Pracuch, P. Łagowski, D. Kurczyński, V. Tomyuk // Econtechmod. — Lviv : University of Engineering and Economics in Rzeszow, 2019. — Vol 8. — No 3. — P. 21–24.
Bibliographic description (International): Impact of various types of soybean cake to soy straw briquettes on the heat of briquette combustion / G. Wcisło, B. Pracuch, P. Łagowski, D. Kurczyński, V. Tomyuk // Econtechmod. — Lviv : University of Engineering and Economics in Rzeszow, 2019. — Vol 8. — No 3. — P. 21–24.
Is part of: Econtechmod, 3 (8), 2019
Econtechmod, 3 (8), 2019
Journal/Collection: Econtechmod
Issue: 3
Volume: 8
Issue Date: 20-Mar-2019
Publisher: University of Engineering and Economics in Rzeszow
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Keywords: briquette
soyben stalk
press cake
heat of combustion
Number of pages: 4
Page range: 21-24
Start page: 21
End page: 24
Abstract: The paper presents results of research demonstrating the effects on heat of combustion of adding press cake from three varieties of soyben Erica, Mavka and Sirelia to soyben stalk based briquette. The conducted research shows that heat of combustion of soyben stalk was 15.2 [MJ∙kg-1], much lower than the heat of combustion of press cake from four. Press cake heat of combustion from the most effective Erica soyben variety was 23.4 [MJ∙kg-1], or 54 % (w/w) more than that of rape stalk. Press cake heat of combustion from the least effective soyben variety was 19.8 [MJ∙kg-1], or 30 % (w/w) more than that of soyben stalk. Adding 20 % (w/w) of press cake during briquette production Erica varieties resulted in an increase in heat of combustion by approximately 10.5; and a 40 % (w/w) addition resulted in a further increase of approximately 20.4 %, a 60 % (w/w) addition of press cake increased heat of combustion by approximately 31.6 whereas an 80 % (w/w) press cake content increased heat of combustion by more than 38.8 %.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49587
Copyright owner: © Copyright by Lviv Polytechnic National University
© Copyright by University of Engineering and Economics in Rzeszow
References (Ukraine): 1. Adamczyk, F., Frąckowiak, P., Mielec, K., Kośmicki, Z. 2005. Trwałość brykietów ze słomy przeznaczonej na opał, uzyskanych metodą zwijania. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51(1), 33–36.
2. Denisiuk, W. 2008. Słoma – potencjał masy i energii. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 23–30.
3. Fiszer, A. 2008. Badania porównawcze współczynnika trwałości brykietów ze słomy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53(3), 69–71.
4. Frączek, J. i inni. 2010. Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Kraków, PTIR, ISBN 978-83-917053-9-1.
5. Hejft R. 2002, Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Białystok. ISBN 83-7204-251-9.
6. Hejft, R. 2006: Wytwarzanie brykietów z odpadów roślinnych w ślimakowym układzie roboczym. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 231–238.
7. Niedziółka I., Szymanek M., Zuchniarz A. 2006. Energetic evaluation of postharvest corn mass for heating purposes. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, t. VI(6A), s. 145–150. Podkówka W. 2007.
8. Niedziółka I, Szymanek M., Zuchniarz A. 2007. Ocena właściwości energetycznych i mechanicznych brykietów z masy pożniwnej kukurydzy. Inżynieria Rolnicza 7(95) s. 153–159.
9. O’Dogherty, M. J., Huber, A. J., Dyson, J., Marshal, C. J. 1995: A study of the physical and mechanical properties of wheat straw. Journal of Agricultural Engineering Research, 62(2), 133–142.
10. PN-EN 15103: 2010. Biopaliwa stałe – Oznaczanie gęstości nasypowej. PN-EN 15210-2: 2011. Biopaliwa stałe – Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów. Część 2: Brykiety
11. PN-ISO 1928-2002: 2002. Paliwa stałe – Oznaczanie ciepła spalania metodą w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej.
12. Wcisło G. 2007. Determing the rapseed oil influence on Biodiesel RME top heat volue – 2007. Silniki Spalinowe. Development of Combustion Engines. Vol. 2007-SC3, s. 201–206.
References (International): 1. Adamczyk, F., Frąckowiak, P., Mielec, K., Kośmicki, Z. 2005. Trwałość brykietów ze słomy przeznaczonej na opał, uzyskanych metodą zwijania. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51(1), 33–36.
2. Denisiuk, W. 2008. Słoma – potencjał masy i energii. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 23–30.
3. Fiszer, A. 2008. Badania porównawcze współczynnika trwałości brykietów ze słomy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53(3), 69–71.
4. Frączek, J. i inni. 2010. Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Kraków, PTIR, ISBN 978-83-917053-9-1.
5. Hejft R. 2002, Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Białystok. ISBN 83-7204-251-9.
6. Hejft, R. 2006: Wytwarzanie brykietów z odpadów roślinnych w ślimakowym układzie roboczym. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 231–238.
7. Niedziółka I., Szymanek M., Zuchniarz A. 2006. Energetic evaluation of postharvest corn mass for heating purposes. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, t. VI(6A), s. 145–150. Podkówka W. 2007.
8. Niedziółka I, Szymanek M., Zuchniarz A. 2007. Ocena właściwości energetycznych i mechanicznych brykietów z masy pożniwnej kukurydzy. Inżynieria Rolnicza 7(95) s. 153–159.
9. O’Dogherty, M. J., Huber, A. J., Dyson, J., Marshal, C. J. 1995: A study of the physical and mechanical properties of wheat straw. Journal of Agricultural Engineering Research, 62(2), 133–142.
10. PN-EN 15103: 2010. Biopaliwa stałe – Oznaczanie gęstości nasypowej. PN-EN 15210-2: 2011. Biopaliwa stałe – Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów. Część 2: Brykiety
11. PN-ISO 1928-2002: 2002. Paliwa stałe – Oznaczanie ciepła spalania metodą w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej.
12. Wcisło G. 2007. Determing the rapseed oil influence on Biodiesel RME top heat volue – 2007. Silniki Spalinowe. Development of Combustion Engines. Vol. 2007-SC3, s. 201–206.
Content type: Article
Appears in Collections:Econtechmod. – 2019. – Vol. 8, No. 3Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.