Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49558
Title: Internacjonalizacja działalnośći innowacyjnej poprzez formację klastrów transgranicznych
Authors: Kozyk, V. V.
Myszczyszyn, O. L.
Affiliation: Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska"
Bibliographic description (Ukraine): Kozyk V. V. Internacjonalizacja działalnośći innowacyjnej poprzez formację klastrów transgranicznych / V. V. Kozyk, O. L. Myszczyszyn // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 142–143.
Bibliographic description (International): Kozyk V. V. Internacjonalizacja działalnośći innowacyjnej poprzez formację klastrów transgranicznych / V. V. Kozyk, O. L. Myszczyszyn // Management of innovation process in Ukraine: problems of commercialization of scientific and technical researches, 17–19 travnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 142–143.
Is part of: Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2018
Management of innovation process in Ukraine: problems of commercialization of scientific and technical researches, 2018
Conference/Event: VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок"
Journal/Collection: Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції
Issue Date: 17-May-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 17–19 травня 2018 року, Львів
Number of pages: 2
Page range: 142-143
Start page: 142
End page: 143
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49558
ISBN: 978-966-941-174-7
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Bilyk V.V., 2016. Korzyści tworzenia innowacyjnych klastrów we współczesnej gospodarce. Сzasopismo naukowe Uniwersytetu Stanowego w Chersoniu. Nauki ekonomiczne, 2, s. 61-64.
2. Nosik O.M., 2016. Otwarte innowacyjne systemy: główne cechy i kierunki internacjonalizacji. Сzasopismo naukowe Uniwersytetu w Dniepropietrowsku. Zarządzanie innowacją,6, s. 103-113.
3. Butenko A.I.,Lazareva E.V, 2009. Fenomen klastra w tworzeniu innowacyjnego modelu gospodarki regionu. Inwestycje: praktyka i doświadczenie, 2, s. 25-28.
References (International): 1. Bilyk V.V., 2016. Korzyści tworzenia innowacyjnych klastrów we współczesnej gospodarce. Szasopismo naukowe Uniwersytetu Stanowego w Chersoniu. Nauki ekonomiczne, 2, s. 61-64.
2. Nosik O.M., 2016. Otwarte innowacyjne systemy: główne cechy i kierunki internacjonalizacji. Szasopismo naukowe Uniwersytetu w Dniepropietrowsku. Zarządzanie innowacją,6, s. 103-113.
3. Butenko A.I.,Lazareva E.V, 2009. Fenomen klastra w tworzeniu innowacyjnego modelu gospodarki regionu. Inwestycje: praktyka i doświadczenie, 2, s. 25-28.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.