Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49474
Title: Sprawne zarządzanie informacją jako warunek sukcesu przedsiębiorstwa
Authors: Smygur, R.
Affiliation: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
Bibliographic description (Ukraine): Smygur R. Sprawne zarządzanie informacją jako warunek sukcesu przedsiębiorstwa / R. Smygur // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 204–206. — (Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті).
Bibliographic description (International): Smygur R. Sprawne zarządzanie informacją jako warunek sukcesu przedsiębiorstwa / R. Smygur // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 204–206. — (Problemy ta perspektyvy vykorystannia informatsiinykh system i tekhnolohii v obliku, analizi ta audyti).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Conference/Event: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 3
Page range: 204-206
Start page: 204
End page: 206
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49474
ISBN: 978-966-941-232-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Ober J., Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Politechnika Śląska 2013.
2. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
3. Stankiewicz J., Komunikowanie się worganizacji. Astrum, Wrocław 2006.
4. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
References (International): 1. Ober J., Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Politechnika Śląska 2013.
2. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
3. Stankiewicz J., Komunikowanie się worganizacji. Astrum, Wrocław 2006.
4. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.