Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49473
Title: Wykorzystanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie rynku usług księgowości online
Authors: Socha, P.
Affiliation: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
Bibliographic description (Ukraine): Socha P. Wykorzystanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie rynku usług księgowości online / P. Socha // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 202–204. — (Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті).
Bibliographic description (International): Socha P. Wykorzystanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie rynku usług księgowości online / P. Socha // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 202–204. — (Problemy ta perspektyvy vykorystannia informatsiinykh system i tekhnolohii v obliku, analizi ta audyti).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Conference/Event: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 3
Page range: 202-204
Start page: 202
End page: 204
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49473
ISBN: 978-966-941-232-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Danielak W., Mierzwa D.,Bartczak K., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, szanse i zagrożenia rynkowe , Exante, Wrocław 2017.
2. Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER, Analiza rynku usług księgowych on-line, Warszawa 2012.
3. Jonas A., 2012, Wpływ cech e-usług na postrzeganie ich jakości, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
4. Jonas K., Świetla K., Eusługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, Kraków 2015.
5. Krawiec W., Kubiak D., Organizacja e-księgowości w przedsiębiorstwie, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Szczecin, 2011.
6. Tarnawa A., Skowrońska A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2016.
7. www.ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/784958,Firmycoraz-czesciej-korzystaja-z-ksiegowosci-internetowej.html (dostęp 12.09.2018).
References (International): 1. Danielak W., Mierzwa D.,Bartczak K., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, szanse i zagrożenia rynkowe , Exante, Wrocław 2017.
2. Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER, Analiza rynku usług księgowych on-line, Warszawa 2012.
3. Jonas A., 2012, Wpływ cech e-usług na postrzeganie ich jakości, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
4. Jonas K., Świetla K., Eusługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, Kraków 2015.
5. Krawiec W., Kubiak D., Organizacja e-księgowości w przedsiębiorstwie, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Szczecin, 2011.
6. Tarnawa A., Skowrońska A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2016.
7. www.ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/784958,Firmycoraz-czesciej-korzystaja-z-ksiegowosci-internetowej.html (dostęp 12.09.2018).
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Socha_P-Wykorzystanie_technologii_202-204.pdf361,05 kBAdobe PDFView/Open
2018_Socha_P-Wykorzystanie_technologii_202-204__COVER.png392,84 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.