Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49470
Title: Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania technologii informatycznych w rachunkowości
Authors: Mandzińska, M.
Affiliation: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
Bibliographic description (Ukraine): Mandzińska M. Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania technologii informatycznych w rachunkowości / M. Mandzińska // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 196–198. — (Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті).
Bibliographic description (International): Mandzińska M. Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania technologii informatycznych w rachunkowości / M. Mandzińska // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 196–198. — (Problemy ta perspektyvy vykorystannia informatsiinykh system i tekhnolohii v obliku, analizi ta audyti).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Conference/Event: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 3
Page range: 196-198
Start page: 196
End page: 198
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49470
ISBN: 978-966-941-232-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL for reference material: https://sii.pl/blog/jboss-drools-wprowadzenie-do-silnikow-regulowych-cz-1/
References (Ukraine): 1. Jaruga A., Sobańska I., Kopczyńska L. i in., Rachunkowość dla menedżerów, wyd. II, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1994.
2. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości: systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
3. https://sii.pl/blog/jboss-drools-wprowadzenie-do-silnikow-regulowych-cz-1/ (dostęp dn. 14.09.2018).
4. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory spółka komandytowa, Nadużycia w sektorze finansowym. Raport z badania Edycja 2017, Gdańsk- Warszawa, październik 2017.
References (International): 1. Jaruga A., Sobańska I., Kopczyńska L. i in., Rachunkowość dla menedżerów, wyd. II, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1994.
2. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości: systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
3. https://sii.pl/blog/jboss-drools-wprowadzenie-do-silnikow-regulowych-cz-1/ (dostęp dn. 14.09.2018).
4. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory spółka komandytowa, Nadużycia w sektorze finansowym. Raport z badania Edycja 2017, Gdańsk- Warszawa, październik 2017.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Mandzinska_M-Szanse_i_zagro_enia_196-198.pdf252,02 kBAdobe PDFView/Open
2018_Mandzinska_M-Szanse_i_zagro_enia_196-198__COVER.png394,58 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.