Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49468
Title: Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości – perspektywy rozwoju
Authors: Kiełbasa, A.
Affiliation: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
Bibliographic description (Ukraine): Kiełbasa A. Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości – perspektywy rozwoju / A. Kiełbasa // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 192–193. — (Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті).
Bibliographic description (International): Kiełbasa A. Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości – perspektywy rozwoju / A. Kiełbasa // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 192–193. — (Problemy ta perspektyvy vykorystannia informatsiinykh system i tekhnolohii v obliku, analizi ta audyti).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Conference/Event: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 2
Page range: 192-193
Start page: 192
End page: 193
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49468
ISBN: 978-966-941-232-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości: systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
2. Karamańska A. Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
3. Nowicki A., Chomiak-Orsy I., Analiza i modelowanie systemów informacyjnych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
References (International): 1. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości: systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
2. Karamańska A. Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
3. Nowicki A., Chomiak-Orsy I., Analiza i modelowanie systemów informacyjnych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Kielbasa_A-Wykorzystanie_systemow_192-193.pdf260,65 kBAdobe PDFView/Open
2018_Kielbasa_A-Wykorzystanie_systemow_192-193__COVER.png395,14 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.