Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49467
Title: Perspektywy i problemy wykorzystania systemów i technologii informatycznych w księgowości
Authors: Brzuchala, K.
Affiliation: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
Bibliographic description (Ukraine): Brzuchala K. Perspektywy i problemy wykorzystania systemów i technologii informatycznych w księgowości / K. Brzuchala // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 191–192. — (Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті).
Bibliographic description (International): Brzuchala K. Perspektywy i problemy wykorzystania systemów i technologii informatycznych w księgowości / K. Brzuchala // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 191–192. — (Problemy ta perspektyvy vykorystannia informatsiinykh system i tekhnolohii v obliku, analizi ta audyti).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Conference/Event: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 2
Page range: 191-192
Start page: 191
End page: 192
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49467
ISBN: 978-966-941-232-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości – Systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska / Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
2. Nadolna B., Dostosowanie informatycznych systemów rachunkowości do potrzeb zarządzania, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, nr 35, Warszawa 2006.
References (International): 1. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości – Systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
2. Nadolna B., Dostosowanie informatycznych systemów rachunkowości do potrzeb zarządzania, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", nr 35, Warszawa 2006.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Brzuchala_K-Perspektywy_i_problemy_191-192.pdf229,24 kBAdobe PDFView/Open
2018_Brzuchala_K-Perspektywy_i_problemy_191-192__COVER.png452,57 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.