Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49446
Title: Ekonomiczne zastosowanie wiedzy jako elementu procesu analizy i zarządzania przedsiębiosrtwem – businessintelligence
Authors: Abramczyk, D.
Affiliation: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Bibliographic description (Ukraine): Abramczyk D. Ekonomiczne zastosowanie wiedzy jako elementu procesu analizy i zarządzania przedsiębiosrtwem – businessintelligence / D. Abramczyk // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 150–152. — (Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці).
Bibliographic description (International): Abramczyk D. Ekonomiczne zastosowanie wiedzy jako elementu procesu analizy i zarządzania przedsiębiosrtwem – businessintelligence / D. Abramczyk // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 150–152. — (Problemy rozvytku ekonomichnoho analizu ta yoho zastosuvannia u pryiniatti upravlinskykh rishen na praktytsi).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Conference/Event: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 3
Page range: 150-152
Start page: 150
End page: 152
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49446
ISBN: 978-966-941-232-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Bartoszewicz A. (red.), Zakrzewski L., Kamińska B., Bussines Intelligence, a zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź- Garwolin, 2011.
2. Billewicz A., Budowa procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych w systemach Business Intelligence, [w:] Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.), Systemy wspomagania organizacji. Wydawnictwo AE, Katowice 2004 Inmon W.H., Building the Data Warehouse, John Wiley & Sons, New York 2005.
3. Gogołek W., Ceterta W., Leksykon Tematyczny, Zarządzanie, IT, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa, 2014.
4. Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Warszawa: Difin, 2009. ISBN 978-83-7641-134-7.
5. Nycz M., Smok B, Business Intelligence w zarządzaniu, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach”, Wrocław, 2008.
6. Wyrębek H. Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Siedlce, 2011.
7. Wyskwarski M., Analiza danych systemu ERP – wykorzystanie koncepcji Business Intelligence, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr XXXX, Katowice”, 2012.
8. www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/wiedza;3995573.html (dostęp:13.09.2018r.).
References (International): 1. Bartoszewicz A. (red.), Zakrzewski L., Kamińska B., Bussines Intelligence, a zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź- Garwolin, 2011.
2. Billewicz A., Budowa procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych w systemach Business Intelligence, [w:] Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.), Systemy wspomagania organizacji. Wydawnictwo AE, Katowice 2004 Inmon W.H., Building the Data Warehouse, John Wiley & Sons, New York 2005.
3. Gogołek W., Ceterta W., Leksykon Tematyczny, Zarządzanie, IT, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa, 2014.
4. Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Warszawa: Difin, 2009. ISBN 978-83-7641-134-7.
5. Nycz M., Smok B, Business Intelligence w zarządzaniu, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", Wrocław, 2008.
6. Wyrębek H. Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", Siedlce, 2011.
7. Wyskwarski M., Analiza danych systemu ERP – wykorzystanie koncepcji Business Intelligence, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr XXXX, Katowice", 2012.
8. www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/wiedza;3995573.html (dostęp:13.09.2018r.).
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.