Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49428
Title: Znaczenie akredytywy we współczesnej gospodarce w rozliczeniach zagranicznych i krajowych
Authors: Lubaś, M.
Affiliation: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Bibliographic description (Ukraine): Lubaś M. Znaczenie akredytywy we współczesnej gospodarce w rozliczeniach zagranicznych i krajowych / M. Lubaś // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 119–120. — (Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення).
Bibliographic description (International): Lubaś M. Znaczenie akredytywy we współczesnej gospodarce w rozliczeniach zagranicznych i krajowych / M. Lubaś // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 119–120. — (Aktualni problemy bukhhalterskoho, upravlinskoho ta podatkovoho obliku i shliakhy yikh vyrishennia).
Is part of: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Conference/Event: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Journal/Collection: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Issue Date: 18-Oct-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 2
Page range: 119-120
Start page: 119
End page: 120
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49428
ISBN: 978-966-941-232-4
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.2017.0.1876).
3. Pfaff J., Rachunkowość finansowa uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
References (International): 1. Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r, Prawo bankowe (Dz.U.2017.0.1876).
3. Pfaff J., Rachunkowość finansowa uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.