Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49426
Название: Основні вимоги щодо формування інформації в управлінському обліку
Авторы: Ярчук, Д. О.
Ясінська, А. І.
Принадлежность: Національний університет “Львівська політехніка”
Библиографическое описание: Ярчук Д. О. Основні вимоги щодо формування інформації в управлінському обліку / Д. О. Ярчук, А. І. Ясінська // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 115–116. — (Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення).
Bibliographic description: Iarchuk D. O. Osnovni vymohy shchodo formuvannia informatsii v upravlinskomu obliku / D. O. Yarchuk, A. I. Yasinska // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 115–116. — (Aktualni problemy bukhhalterskoho, upravlinskoho ta podatkovoho obliku i shliakhy yikh vyrishennia).
Является частью издания: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Конференция/мероприятие: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Журнал/сборник: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Дата публикации: 18-окт-2018
Издательство: Видавництво Львівської політехніки
Место издания, проведения: Львів
Lviv
Временной охват: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Количество страниц: 2
Диапазон страниц: 115-116
Начальная страница: 115
Последняя страница: 116
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49426
ISBN: 978-966-941-232-4
Владелец авторского права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL-ссылки связанного материала: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_4/213.pdf
Список литературы: 1. Олійничук В. М. Інформаційна місткість фінансової звітності та її роль в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / В. М. Олійничук. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_4/213.pdf.
2. Правдюк Н. Л. Підвищення ролі фінансової облікової інформації в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств / Н. Л. Правдюк // Агроінком. – 2005. – № 8. – С. 7 – 11.
References: 1. Oliinychuk V. M. Informatsiina mistkist finansovoi zvitnosti ta yii rol v upravlinni pidpryiemstvom [Electronic resource], V. M. Oliinychuk, Access mode:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_4/213.pdf.
2. Pravdiuk N. L. Pidvyshchennia roli finansovoi oblikovoi informatsii v upravlinni diialnistiu silskohospodarskykh pidpryiemstv, N. L. Pravdiuk, Ahroinkom, 2005, No 8, P. 7 – 11.
Тип содержания: Conference Abstract
Располагается в коллекциях:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2018_Iarchuk_D_O-Osnovni_vymohy_shchodo_115-116.pdf223,74 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
2018_Iarchuk_D_O-Osnovni_vymohy_shchodo_115-116__COVER.png402,82 kBimage/pngПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.