Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49421
Назва: Управлінський облік як складова системи контролінгу
Автори: Бугай, Ю. І.
Ясінська, А. І.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Бугай Ю. І. Управлінський облік як складова системи контролінгу / Ю. І. Бугай, А. І. Ясінська // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 13–14. — (Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення).
Bibliographic description: Buhai Yu. I. Upravlinskyi oblik yak skladova systemy kontrolinhu / Yu. I. Buhai, A. I. Yasinska // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 13–14. — (Aktualni problemy bukhhalterskoho, upravlinskoho ta podatkovoho obliku i shliakhy yikh vyrishennia).
Є частиною видання: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Конференція/захід: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Журнал/збірник: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Дата публікації: 18-жов-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 13-14
Початкова сторінка: 13
Кінцева сторінка: 14
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49421
ISBN: 978-966-941-232-4
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Перелік літератури: 1. Сухарева Л. А. Контролінг – основа управління бізнесом / Л. А. Сухарева, С. Н. Петренко. – К.: Ніка – Центр, 2002. – 208 с.
2. Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів: навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с.
3. Стефаник І. Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу / І. Б. Стефаник // Фінанси України. – 2005. – №2. – С. 148-151.
References: 1. Sukhareva L. A. Kontrolinh – osnova upravlinnia biznesom, L. A. Sukhareva, S. N. Petrenko, K., Nika – Tsentr, 2002, 208 p.
2. Markina I.A. Kontrolinh dlia menedzheriv: tutorial, I. A. Markina, O. M. Taran-Lala, M. V. Hunchenko – K., "Tsentr uchbovoi literatury", 2013, 304 p.
3. Stefanyk I. B. Poniattia, sutnist i prychyny vynyknennia kontrolinhu, I. B. Stefanyk, Finansy Ukrainy, 2005, No 2, P. 148-151.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.