Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49420
Назва: Характеристика актуальних проблем податкової системи України
Автори: Ткач, Ю. В.
Грицай, О. І.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Ткач Ю. В. Характеристика актуальних проблем податкової системи України / Ю. В. Ткач, О. І. Грицай // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 104–106. — (Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення).
Bibliographic description: Tkach Iu. V. Kharakterystyka aktualnykh problem podatkovoi systemy Ukrainy / Yu. V. Tkach, O. I. Hrytsai // Oblik, analiz i kontrol v systemi upravlinnia subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18–19 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 104–106. — (Aktualni problemy bukhhalterskoho, upravlinskoho ta podatkovoho obliku i shliakhy yikh vyrishennia).
Є частиною видання: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 2018
Конференція/захід: ІV Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки"
Журнал/збірник: Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції
Дата публікації: 18-жов-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 18–19 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 104-106
Початкова сторінка: 104
Кінцева сторінка: 106
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49420
ISBN: 978-966-941-232-4
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://ej.kherson.ua/journal/economic_04/15.pdf
http://www.rusnauka.com/8_NND_2011/Pravo/2_81516.doc.htm
http://intkonf.org/isachenkova-og-shunkina-go-shlyahiudoskonalennya-podatkovoyi-sistemi-ukrayini/
Перелік літератури: 1. Лукін В.О. Теоретичні аспекти аналізу податкових надходжень до бюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ej.kherson.ua/journal/economic_04/15.pdf.
2.Проблеми податкової системи України та актуальні шляхи їх вирішення, як передумова ефективного функціонування держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NND_2011/Pravo/2_81516.doc.htm.
3. Шляхи удосконалення податкової системи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/isachenkova-og-shunkina-go-shlyahiudoskonalennya-podatkovoyi-sistemi-ukrayini/
References: 1. Lukin V.O. Teoretychni aspekty analizu podatkovykh nadkhodzhen do biudzhetu [Electronic resource], Access mode: http://ej.kherson.ua/journal/economic_04/15.pdf.
2.Problemy podatkovoi systemy Ukrainy ta aktualni shliakhy yikh vyrishennia, yak peredumova efektyvnoho funktsionuvannia derzhavy [Electronic resource], Access mode: http://www.rusnauka.com/8_NND_2011/Pravo/2_81516.doc.htm.
3. Shliakhy udoskonalennia podatkovoi systemy Ukrainy [Electronic resource], Access mode: http://intkonf.org/isachenkova-og-shunkina-go-shlyahiudoskonalennya-podatkovoyi-sistemi-ukrayini/
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.