Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/4937
Title: Імітаційне моделювання похибок вимірювання параметрів високоомних трикомпонентних комплексних опорів методом зміщення систем координат за напругою
Authors: Грибок, Микола
Прач, Марія
Bibliographic description (Ukraine): Грибок М. Імітаційне моделювання похибок вимірювання параметрів високоомних трикомпонентних комплексних опорів методом зміщення систем координат за напругою / Микола Грибок, Марія Прач //Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 70. – С. 31–41. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: На основі математичної моделі вимірювального кола за допомогою імітаційного моделювання одержано залежності похибок вимірювання RLC - параметрів від впливаючих факторів. Исходя из математической модели измерительной цепи путем имитационного моделирования получены зависимости погрешностей измерения RLC - параметров от влияющих факторов. On the basicof mathematical model of measuring circle by an imitation design dependences of erors of measuring of RLC - parameters are got on influences.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/4937
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2009. – Випуск 70

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.pdf377,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.