Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/4932
Title: Онтологічна модель кадастру рекреаційних територій України
Other Titles: Онтологическая модель кадастра рекреационных территорий Украины
Ontology model of cadastre of the recreation territory of the Ukraine
Authors: Коваль, Р
Bibliographic description (Ukraine): Коваль Р. Онтологічна модель кадастру рекреаційних територій України / Р. Коваль // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – Випуск 2 (18). – С. 115–120. – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: онтологічна модель
рекреаційні території
Abstract: Зроблена спроба створення онтологічної моделі для вивчення передумови створення кадастру рекреаційних територій. В онтологічній моделі робилася спроба визначити основні напрямки підбору та опрацювання вихідної інформації щодо можливості створення кадастру рекреаційних територій. Сделана попытка создания онтологической модели для изучения предпосылок создания кадастра рекреационных территорий. В онтологической модели сделана попытка определить основные направления сбора и изучения исходной информации для создания кадастра рекреационных территорий. In the article the ontology model is worked out for study of the recreation territory cadastre. The ontology model gives possibility to get directions as to choice and entrance information for creation of recreation territory cadastre.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/4932
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2009. – Випуск 2(18)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf196,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.