Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/491
Tytuł: Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні
Authors: Кулініч Т. В.
Бондаренко, Ю. Г.
Цимбаліста, Н. А.
Cytat: Кулініч Т. В. Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні / Т. В. Кулініч, Ю. Г. Бондаренко, Н. А. Цимбаліста // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 176–181. – Бібліографія: 4 назви.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Słowa kluczowe: активізація інноваційно-інвестиційної діяльності
інвестиційне середовище
загальнонаціональні інтереси
інноваційно-інвестиційні програми
внутрішні джерела інвестування
регіон
activations of innovative-investment activity
investment environment
national interests
innovative-investment programs and projects
internal sources of investing
region
Abstract: Описано та систематизовано засоби впливу органів влади різних рівнів на інвестиційне середовище України з метою забезпечення узгодженості загальнонаціональних інтересів з інтересами інвесторів і активізації інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Запропоновано алгоритм відбору інноваційно-інвестиційних програм та проектів для цільового фінансування за рахунок внутрішніх джерел інвестування. Facilities of influence on the investment environment of Ukraine of the authorities of different levels are described and systematized, with the purpose of providing of co-ordination of national interests with interests of investors and activations of innovative-investment activity at regional level. The algorithm of selection of the innovative and investment programs and projects is offered for a single-sourcing due to state facilities.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/491
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми економіки та управління. – 2008. – №611

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
27.pdf166,66 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi