Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/48902
Назва: Технології лобіювання у структурі зовнішньополітичних комунікативних технологій: науково-методологічний контекст
Автори: Гулай, В. В.
Максимець, В. Є.
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Бібліографічний опис: Гулай В. В. Технології лобіювання у структурі зовнішньополітичних комунікативних технологій: науково-методологічний контекст / В. В. Гулай, В. Є. Максимець // 16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів конференції, 6–7 лютого 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 10–11. — (Інформаційна аналітика та зовнішньополітичні комунікативні технології).
Bibliographic description: Hulai V. V. Tekhnolohii lobiiuvannia u strukturi zovnishnopolitychnykh komunikatyvnykh tekhnolohii: naukovo-metodolohichnyi kontekst / V. V. Hulai, V. Ye. Maksymets // 16-ta Vidkryta naukova konferentsiia Instytutu prykladnoi matematyky ta fundamentalnykh nauk (IMFN) : zbirnyk materialiv konferentsii, 6–7 liutoho 2020 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2020. — P. 10–11. — (Informatsiina analityka ta zovnishnopolitychni komunikatyvni tekhnolohii).
Є частиною видання: 16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів конференції, 2020
Конференція/захід: 16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
Журнал/збірник: 16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів конференції
Дата публікації: 6-лют-2020
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 6–7 лютого 2020 року, Львів
УДК: 004.738.52
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 10-11
Початкова сторінка: 10
Кінцева сторінка: 11
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/48902
ISBN: 978-966-941-447-2
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2020
Перелік літератури: [1] МакаренкоЄ.А., РижковМ.М., ПiпченкоН.О. та iн. Зовнiшньополiтичнi комунiкативнi технологiї. Пiдручник. – Київ: Центр вiльної преси, 2016. – 416 с.
[2] МакаренкоЄ.А., РижковМ.М., ПiпченкоН.О. та iн. Комунiкативнi тренди мiжнародних вiдносин. Монографiя. – Київ : Центр вiльної преси, 2016. – 614 с.
[3] МакаренкоЄ.А., ОжеванМ.А., РижковМ.М. та iн. Європейськi комунiкацiї: монографiя. – Київ: Центр вiльної преси, 2006. – 536 с.
[4] КарпчукН.П. Мiжнародна iнформацiя та суспiльнi комунiкацiї : навч. посiб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 514 с.
[5] Сокур С.П. Лобiстська дiяльнiсть в ЄС: автореферат дисертацiї кандидата полiтичних наук. – Київ, 2016. – 20 с.
References: [1] MakarenkoIe.A., RyzhkovM.M., PipchenkoN.O. ta in. Zovnishnopolitychni komunikatyvni tekhnolohii. Pidruchnyk, Kyiv: Tsentr vilnoi presy, 2016, 416 p.
[2] MakarenkoIe.A., RyzhkovM.M., PipchenkoN.O. ta in. Komunikatyvni trendy mizhnarodnykh vidnosyn. Monohrafiia, Kyiv : Tsentr vilnoi presy, 2016, 614 p.
[3] MakarenkoIe.A., OzhevanM.A., RyzhkovM.M. ta in. Yevropeiski komunikatsii: monohrafiia, Kyiv: Tsentr vilnoi presy, 2006, 536 p.
[4] KarpchukN.P. Mizhnarodna informatsiia ta suspilni komunikatsii : navch. posib, Lutsk : Vezha-Druk, 2018, 514 p.
[5] Sokur S.P. Lobistska diialnist v YeS: avtoreferat dysertatsii kandydata politychnykh nauk, Kyiv, 2016, 20 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Шістнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2020 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2020_Hulai_V_V-Tekhnolohii_lobiiuvannia_10-11.pdf209,78 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.