Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/48603
Назва: Сучасний стан та перспективи оподаткування сільськогосподарських підприємств
Автори: Занюк, А. Ф.
Микитюк, Н. О.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Занюк А. Ф. Сучасний стан та перспективи оподаткування сільськогосподарських підприємств / А. Ф. Занюк, Н. О. Микитюк // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, 23 березня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 41–43. — (Шляхи адаптації облікової системи до умов сучасної економіки).
Bibliographic description: Zaniuk A. F. Suchasnyi stan ta perspektyvy opodatkuvannia silskohospodarskykh pidpryiemstv / A. F. Zaniuk, N. O. Mikitiuk // Bukhhalterskyi oblik, analiz i audyt v systemi informatsiinoho zabezpechennia pidpryiemstv : tezy dopovidei IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii molodykh vchenykh, 23 bereznia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 41–43. — (Shliakhy adaptatsii oblikovoi systemy do umov suchasnoi ekonomiky).
Є частиною видання: Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, 2018
Конференція/захід: Тези доповідей IV Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції молодих вчених "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств"
Журнал/збірник: Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 23 березня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 41-43
Початкова сторінка: 41
Кінцева сторінка: 43
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/48603
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_928
Перелік літератури: 1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році: закон України від 20.12.2016 р. № 1791-VII;
2. Про скасування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства: Лист ДФС України від 03.01.2017р. № 8/7/99-99-15-03-02-17;
3. Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_928.
References: 1. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia zbalansovanosti biudzhetnykh nadkhodzhen u 2017 rotsi: zakon Ukrainy vid 20.12.2016 y. No 1791-VII;
2. Pro skasuvannia spetsialnoho rezhymu opodatkuvannia diialnosti u sferi silskoho ta lisovoho hospodarstva, a takozh rybalstva: Lyst DFS Ukrainy vid 03.01.2017y. No 8/7/99-99-15-03-02-17;
3. Dyrektyvy Rady 2006/112/YeS pro spilnu systemu podatku na dodanu vartist [Electronic resource] – Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_928.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств. – 2018Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.