Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств. – 2018 : [49] Collection home page

Тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, Львів, 23 березня 2018 р.

Матеріали конференції розкривають актуальні тематичні напрямки та проблемні аспекти і перспективи наукових досліджень, подані у форматі наступної структуризації: “Розвиток систем інформаційного забезпечення управління підприємством”, “Шляхи адаптації облікової системи до умов сучасної економіки”, “Аналітичний інструментарій в управлінні підприємством”, “Перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні”, “Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті”. Конференція проведена з метою залучення молодих учених до активних науково-дослідницьких дискусій щодо обліково-інформаційного забезпечення систем управління підприємствами, організації й удосконалення фінансового, управлінського та податкового обліку, подолання проблемних питань розвитку економічного аналізу, аудиту і контролю.

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, Львів, 23 березня 2018 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 104 c.

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених

Зміст


1
3
РОЗВИТОК СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
5
7
9
10
12
14
16
18
20
22
24
ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ДО УМОВ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
27
29
32
34
36
38
40
41
43
46
48
50
52
АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
79
81
83
85
88
90
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ
92
94
96
98
101
103

Content


1
3
ROZVYTOK SYSTEM INFORMATSIINOHO ZABEZPECHENNIA UPRAVLINNIA PIDPRYIEMSTVOM
5
7
9
10
12
14
16
18
20
22
24
SHLIAKHY ADAPTATSII OBLIKOVOI SYSTEMY DO UMOV SUCHASNOI EKONOMIKY
27
29
32
34
36
38
40
41
43
46
48
50
52
ANALITYCHNYI INSTRUMENTARII V UPRAVLINNI PIDPRYIEMSTVOM
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
PERSPEKTYVY ROZVYTKU AUDYTORSKOI DIIALNOSTI V UKRAINI
79
81
83
85
88
90
PROBLEMY TA PERSPEKTYVY VYKORYSTANNIA INFORMATSIINYKH SYSTEM I TEKHNOLOHII V OBLIKU, ANALIZI TA AUDYTI
92
94
96
98
101
103

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 49
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Conference Abstract23-Mar-2018Проблеми та перспективи бюджетування на підприємствахМазурок, М. С.; Микитюк, Н. О.
Conference Abstract23-Mar-2018Звіт про рух грошових коштів: проблеми формуванняЗірник, К. Р.; Микитюк, Н. О.
Conference Abstract23-Mar-2018Управління кредиторською заборгованістю для забезпечення платоспроможності підприємстваБоршовська, Р. І.; Нашкерська, М. М.
Conference Abstract23-Mar-2018Види зовнішньоекономічної діяльності в Україні: організаційні передумови облікуБлащук, М. Б.; Литвиненко, Н. О.
Conference Abstract23-Mar-2018Інформаційне забезпечення у процесі функціонування підприємстваБабінська, С. Я.
Conference Abstract23-Mar-2018Елементи облікової політики підприємства щодо формування фінансових результатівТрум, О. Ю.; Дубініна, М. В.
Conference Abstract23-Mar-2018Видавнича сторінка-
Conference Abstract23-Mar-2018Використання інформаційних систем в аудиті: проблеми та перспективиДворніцька, Т. П.; Дубініна, М. В.
Conference Abstract23-Mar-2018Перспективи впровадження автоматизованих інформаційних систем на підприємствах ресторанного бізнесуКривонос, Ю. Л.; Ясінська, А. І.
Conference Abstract23-Mar-2018Online analytical processing in systems of enterprise`s informational supportUdalova, T. S.; Skybinska, Z. M.
Conference Abstract23-Mar-2018Cloud technologies in accounting: risk analysisLeahovcenco, A.; Serghei, O.
Conference Abstract23-Mar-2018Засади формування аудиторської діяльності в УкраїніСлабик, Н. О.; Демків, Н. І.
Conference Abstract23-Mar-2018Проблеми обліку нематеріальних активів аудиторських фірмМалиновський, О. О.; Воськало, В. І.
Conference Abstract23-Mar-2018Особливості проведення внутрішнього аудиту грошових коштів на підприємствіСінькевич, С. В.; Ясишена, В. В.
Conference Abstract23-Mar-2018Суть та види внутрішньогрупових операцій підприємствАндрусів, Н. І.; Височан, О. О.
Conference Abstract23-Mar-2018Ефективність взаємозв'язку внутрішнього та зовнішнього аудитуМакар, Р. Ю.; Дзьоба, Н. Б.
Conference Abstract23-Mar-2018Необхідність розвитку аудиторської діяльності в УкраїніБурак, М. П.; Ясінська, А. І.
Conference Abstract23-Mar-2018Порівняльний аналіз показників рентабельності активів ПАТ “Фармак” і ПрАТ “Дарниця”Шпілька, О. С.; Нашкерська, М. М.
Conference Abstract23-Mar-2018The value of international audit experience for use in UkraineKrilyshyn, Y. I.; Mykytyuk, N.
Conference Abstract23-Mar-2018Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями: обліково-аналітичний аспектЧудійович, С. Я.; Лемішовська, О. С.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 49