Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/4823
Title: Термометричні характеристики інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn, сильнолегованого акцепторною домішкою Y
Authors: Ромака, Володимир
Крайовський, Володимир
Ромака, Любов
Горинь, Андрій
Bibliographic description (Ukraine): Термометричні характеристики інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn, сильнолегованого акцепторною домішкою Y / Володимир Ромака, Володимир Крайовський, Любов Ромака, Андрій Горинь // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 70. – С. 127–131. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Досліджено температурні та концентраційні залежності питомого опору, коефіцієнт термо-ЕРС, а також енергетичні характеристики Zr1-xYxNiSn у діапазонах, Т=80÷380 К, х=0÷0,25. Исследованы температурные и концентрационные зависимости удельного сопротивления, коэффициента термо-ЭДС, а также энергетические характеристики Zr1-xYxNiSn в диапазонах, Е=80÷з80 К, х=0÷0.25. The temperature and concentration dependencies of resistivity, thermopower and also power descriptions of Zr1-xYxNiSn semiconductor in ranges, Т=80÷380 К and х=0÷0,25, respective were investigated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/4823
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2009. – Випуск 70

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf343,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.