Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/48097
Назва: Оцінка метрологічних характеристик цифрових фільтрів
Автори: Наконечний, Ростислав
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Наконечний Р. Оцінка метрологічних характеристик цифрових фільтрів / Ростислав Наконечний // Вимірювальна техніка та метрологія. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 66. — С. 9–13.
Bibliographic description: Nakonechnii R. Otsinka metrolohichnykh kharakterystyk tsyfrovykh filtriv / Rostislav Nakonechnii // Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia. — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2006. — No 66. — P. 9–13.
Є частиною видання: Вимірювальна техніка та метрологія, 66, 2006
Журнал/збірник: Вимірювальна техніка та метрологія
Випуск/№ : 66
Дата публікації: 31-січ-2006
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
УДК: 681.325
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 9-13
Початкова сторінка: 9
Кінцева сторінка: 13
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано основні складові похибок цифрових фільтрів. Отримано математичну модель оцінки результуючої похибки цифрових фільтрів.
The basic components of digital filters errors have been presented and analyzed in this paper. The mathematical model of evaluation of digital filters resultant error is obtained.
Проанализированы основные составляющие погрешностей цифровых фильтров. Получена математическая модель оценки результирующей погрешности цифровых фильтров.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/48097
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2006
© Наконечний Ростислав, 2006
Перелік літератури: 1. Каппелини В., Константинидис А. Дж., Эмилиани П. Цифровые фильтры и их применение. – М., 1983.
2. Наконечний А.Й. Теорія малохвильового перетворення та її застосування. – Львів, 2001. – 278 с.
3. Gilbert Strang, Truong Nguyen. Wavelets and Filter Banks. WellesleyCambridge Press, 1996.
4. Бабак В.П., Хандецький В.С., Шрюфер Е. Обробка сигналів. – К., 1996.
5. Bose N.K., Digital Filters Theory and Applications, Elsevier Science Publishing, New York, 1985.
6. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. М.: Мир, 1978 – 835 с.
7. Гольденберг Л.М., Матюшкин Б.Д., Поляк М.Н. Цифровая обработка сигналов. – М. 1990.
8. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. – М., 1983. Т. 1. – 312 с.
9. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. – Л., 1991. – 304 с.
References: 1. Kappelini V., Konstantinidis A. Dzh., Emiliani P. Tsifrovye filtry i ikh primenenie, M., 1983.
2. Nakonechnyi A.Y. Teoriia malokhvylovoho peretvorennia ta yii zastosuvannia, Lviv, 2001, 278 p.
3. Gilbert Strang, Truong Nguyen. Wavelets and Filter Banks. WellesleyCambridge Press, 1996.
4. Babak V.P., Khandetskyi V.S., Shriufer E. Obrobka syhnaliv, K., 1996.
5. Bose N.K., Digital Filters Theory and Applications, Elsevier Science Publishing, New York, 1985.
6. Rabiner L., Hould B. Teoriia i primenenie tsifrovoi obrabotki sihnalov. M., Mir, 1978 – 835 p.
7. Holdenberh L.M., Matiushkin B.D., Poliak M.N. Tsifrovaia obrabotka sihnalov, M. 1990.
8. Maks Zh. Metody i tekhnika obrabotki sihnalov pri fizicheskikh izmereniiakh, M., 1983. V. 1, 312 p.
9. Novitskii P.V., Zohraf I.A. Otsenka pohreshnostei rezultatov izmerenii, L., 1991, 304 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2006. – Випуск 66Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.