Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47894
Назва: Активна ідентифікація параметрів інтервальних моделей методом локалізації з виділенням насиченого блоку експерименту
Автори: Дивак, М. П.
Манжула, В. І.
Приналежність: Тернопільська академія народного господарства
Бібліографічний опис: Дивак М. П. Активна ідентифікація параметрів інтервальних моделей методом локалізації з виділенням насиченого блоку експерименту / М. П. Дивак, В. І. Манжула // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 440 : Радіоелектроніка та телекомунікації. — С. 241–246.
Bibliographic description: Divak M. P. Aktyvna identyfikatsiia parametriv intervalnykh modelei metodom lokalizatsii z vydilenniam nasychenoho bloku eksperymentu / M. P. Dyvak, V. I. Manzhula // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2002. — No 440 : Radioelektronika ta telekomunikatsii. — P. 241–246.
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 440 : Радіоелектроніка та телекомунікації, 2002
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 440 : Радіоелектроніка та телекомунікації
Дата публікації: 27-бер-2001
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
УДК: 681.325
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 241-246
Початкова сторінка: 241
Кінцева сторінка: 246
Короткий огляд (реферат): Запропоновано локалізаційний метод активної ідентифікації параметрів інтервальних моделей. Наведені результати числового моделювання, які підтверджують ефективність методу.
The localization method for active identification of the interval model's parameters is proposed. The results of computes modeling, which confirm the efficiency method are shown.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/47894
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2002
© Дивак М. П., Манжула B.І., 2002
Перелік літератури: 1. Дивак М. П., Стахів П. Г. Ідентифікація моделей об'єктів в умовах інтервальної невизначеності на основі методів аналізу інтервальних даних // Праці Міжнар. конф. з управління “АВТОМАТИКА-2000”., Львів 11-15 вересня 2000: В 7-ми томах,-Т. 2. - Львів: Держ. НДІ інформ. Інфраструктури. - 2000.- Т.2. - С. 90-97.
2. Дивак М. П. Метод локалізації гарантованих оцінок в задачах параметричної ідентифікації// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2000. - №4.- С. 12-17. З. Вощинин А. П., Дывак Я. П. Планирование оптимального эксперимента в задачах анализа интервальных данных /ІЗаводская лаборатория.-1993. -М 1.- С. 56-59.
References: 1. Dyvak M. P., Stakhiv P. H. Identyfikatsiia modelei obiektiv v umovakh intervalnoi nevyznachenosti na osnovi metodiv analizu intervalnykh danykh, Pratsi Mizhnar. konf. z upravlinnia "AVTOMATYKA-2000"., Lviv 11-15 veresnia 2000: V 7-my tomakh,-V. 2, Lviv: Derzh. NDI inform. Infrastruktury, 2000, V.2, P. 90-97.
2. Dyvak M. P. Metod lokalizatsii harantovanykh otsinok v zadachakh parametrychnoi identyfikatsii// Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, 2000, No 4, P. 12-17. Z. Voshchynyn A. P., Dyvak Ya. P. Planyrovanye optymalnoho eksperymenta v zadachakh analyza yntervalnykh dannykh /IZavodskaia laboratoryia.-1993. -M 1, P. 56-59.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2002. – №440Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.