Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/477
Title: Механізм функціонування інститутів спільного інвестування в аспекті первинного розміщення акцій
Authors: Горбань В. Б.
Хома І. Б.
Bibliographic description (Ukraine): Горбань В. Б. Механізм функціонування інститутів спільного інвестування в аспекті первинного розміщення акцій / В. Б. Горбань, І. Б. Хома // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 257–262. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглядаються особливості залучення інвестицій шляхом первинного розміщення акцій, процедури його підготовки і проведення та вимоги, які ставить фондовий ринок до компаній-емітентів. Узагальнено досвід виходу іноземних компаній на організований фондовий ринок. Обґрунтовано необхідність подальшого розвитку інститутів спільного інвестування як нової перспективної форми інвестування в Україні. Запропоновано напрямки їх подальшого вдосконалення. There is made a consideration of peculiarities of enlisting investments by means of Initial Public Offering, proceeds needed for its preparation and realization and demands, which are put by stock exchange market to the companies. The experience of foreign companies is generalized by their outlet on organized stock exchange market. The necessity of future development of the institutes of mutual investment is substantiating as new promising form of investment in Ukraine. There is made a proposition of directions their future improvement.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/477
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – №606

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42.pdf161,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.