Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/474
Tytuł: Аналіз методів економічної оцінки збитків, завданих лісовому господарству надзвичайними ситуаціями техногенного характеру
Authors: Бублик, М. І.
Коропецька, Т. О.
Cytat: Бублик М. І. Аналіз методів економічної оцінки збитків, завданих лісовому господарству надзвичайними ситуаціями техногенного характеру / М. І. Бублик, Т. О. Коропецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 71–80. – Бібліографія: 17 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Słowa kluczowe: збитки
економічна оцінка втрат
Чорнобильська катастрофа
лісове господарство
losses
economic evaluation of losses
Chornobyl catastrophe
forestry
Abstract: Проаналізовано методи економічної оцінки збитків від надзвичайних ситуацій залежно від причин виникнення, фізичної сутності та впливу на навколишнє природне середовище. Досліджено теоретичні засади оцінки збитків, завданих техногенними катастрофами. Запропоновано комплексний методичний підхід до оцінки збитків, завданих лісовому господарству на прикладі аварії на ЧАЕС. In work the methods of economic evaluation of losses are analysed from extraordinary situations depending on reasons of origin, physical essence and influence on a natural environment. Probed existent theoretical principles of estimation of losses, inflicted tekhnogennimi catastrophes. Complex methodical approach is offered to the estimation of losses, inflicted forestry on the example of failure on the Chornobyl.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/474
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми економіки та управління. – 2008. – №611

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
11.pdf218,16 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi