Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2019. – Vol. 2, No. 1 : [27] Collection home page

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2019. – Volume 2, number 1. – 172 p. : il.

Зміст


1
10
15
22
28
34
41
47
53
59
64
69
76
83
92
97
102
110
115
121
127
133
138
145
153
159
166

Content (Vol. 2, No 1)


1
10
15
22
28
34
41
47
53
59
64
69
76
83
92
97
102
110
115
121
127
133
138
145
153
159
166

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article28-Feb-2019Вплив умов гальванічного заміщення у розчинах ДМСО на розміри наночастинок золота, фіксованих на поверхні кремніюШепіда, М. В.; Shepida, M. V.
Article28-Feb-2019Флотація як стадія кавітаційно-флотаційної технології очищення водних гетерогенних середовищ від дисперсних твердих частинок та органічних сполукСухацький, Ю. В.; Знак, З. О.; Sukhatskyi, Yu. V.; Znak, Z. O.
Article28-Feb-2019Вплив марки гіпсу на властивості композиційного в’яжучого та характеристики каменюЧеканський, Б. Б.; Луцюк, І. В.; Chekanskyi, B. B.; Lutsyuk, I. V.
Article28-Feb-2019Вплив величини катодних включень на корозію алюмінієвого сплаву із застосуванням модельних зразківГуменецький, Т. В.; Білий, Л. М.; Зінь, Я. І.; Humenetskyi, T. V.; Bilyi, L. M.; Zin, Ia. I.
Article28-Feb-2019Study of the interaction of sodium tyocyanate with the mineral acids and investigation of the properties of received productsЗнак, З. О.; Оленич, Р. Р.; Зінь, О. І.; Znak, Z. O.; Olenych, R. R.; Zin, O. I.
Article28-Feb-2019Одержання сахаридовмісних поверхнево-активних речовин на основі 8-гідроксиоктанової кислотиКузнецова, К. І.; Флейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.; Kuznetsova, K. I.; Fleychuk, R. I.; Hevus, O. I.
Article28-Feb-2019Термічний розклад нітрозопентаціаноферату заліза (II) зі складними катіонамиОлійник, Л. П.; Бернацька, Н. І.; Комаренська, З. М.; Макота, О. І.; Гринчук, Ю. М.; Oliynyk, L. P.; Bernatska, N. L.; Komarenska, Z. M.; Makota, O. I.; Hrynchuk, Y. M.
Article28-Feb-2019Люмінесцентні олігонуклеотидвмісні блок-кополімери як маркери бактерій та клітин на основі телехелатного оліго (N-вінілпіролідону) з кінцевими епоксидним та фторалкільним фрагментамиВолянюк, К. А.; Паюк, О. Л.; Мітіна, Н. Є.; Заіченко, О. С.; Кінаш, Н. І.; Volianiuk, K. A.; Paiuk, O. L.; Mitina, N. Ye.; Zaichenko, A. S.; Kinash, N. I.
Article28-Feb-2019Одержання і характеристика катіонних крохмалівКостик, О. А.; Будішевська, О. Г.; Вострес, В. Б.; Надашкевич, З. Я.; Воронов, С. А.; Kostyk, O. A.; Budishevska, O. H.; Vostres, V. B.; Nadashkevych, Z. Y.; Voronov, S. A.
Article28-Feb-2019Синтез та дослідження набрякання гідрогелевих композитів, наповнених желатиномЧобіт, М. Р.; Панченко, Ю. В.; Chobit, M. R.; Panchenko, Yu. V.
Article28-Feb-2019Synthesis and properties of silica nanoparticles with functional polymer shellШевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Надашкевич, З. Я.; Токарев, В. С.; Shevchuk, O. M.; Bukartyk, N. M.; Nadashkevych, Z. Ya.; Tokarev, V. S.
Article28-Feb-2019Дослідження структури нанокомпозитів на основі сумішей поліпропілену та модифікованого поліаміду сканувальною електронною мікроскопієюКрасінський, В. В.; Суберляк, О. В.; Чекайло, М. В.; Дулебова, Л.; Krasinskyi, V. V.; Suberlyak, O. V.; Chekailo, M. V.; Dulebova, L.
Article28-Feb-2019Structuring of epoxy-oligoester compositions in the presence of peroxidated epoxy resinБратичак, М. М.; Земке, В. М.; Чопик, Н. В.; Bratychak, Mikhailo Jr.; Zemke, V. M.; Chopyk, N. V.
Article28-Feb-2019Інтенсифікація процесу одержання остеопластичних пористих композитів з використанням ультразвукуСкорохода, В. Й.; Дудок, Г. Д.; Дзяман, І. З.; Кисіль, Х. В.; Skorokhoda, V. Yo.; Dudok, G. D.; Dziaman, I. Z.; Kysil, Kh. V.
Article28-Feb-2019Surface characteristics of materials based on sodium liquid glass modified by polyvinyl alcohol and polyvinylpyrrolidoneМасюк, А. С.; Левицький, В. Є.; Чижович, Р. А.; Masyuk, A. S.; Levytskyi, V. Ye.; Chyzhovych, R. A.
Article28-Feb-2019Про взаємозв’язок активності каталізатора Мо2В і селективності утворення епоксиду в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидомКомаренська, З. М.; Никипанчук, М. В.; Олійник, Л. П.; Макота, О. І.; Komarenska, Z. M.; Nykypanchuk, M. V.; Oliynuk, L. P.; Makota, O. I.
Article28-Feb-2019Розроблення конструкції багатофункціональної установки для подрібнення пластмас і одержання порошківМельник, Ю. Я.; Іленков, І.-М. А.; Бойко, М. В.; Скорохода, В. Й.; Melnyk, Y. Y.; Ilenkov, I.-M. A.; Boyko, M. V.; Skorokhoda, V. Y.
Article28-Feb-2019Activation energy and effective moisture diffusivity determination in drying of grinded artichoke stemsКіндзера, Д. П.; Атаманюк, В. М.; Пелех, М. П.; Госовський, Р. Р.; Kindzera, D. P.; Atamanyuk, V. M.; Pelekh, M. P.; Hosovskyi, R. R.
Article28-Feb-2019Встановлення закономірностей конкуруючої адсорбції у багатокомпонентних системахСабадаш, В. В.; Гумницький, Я. М.; Sabadash, V. V.; Gumnitsky, J. M.
Article28-Feb-2019Технологічні та екологічні проблеми каналізування стічних вод нафтопереробного заводуВдовенко, С. В.; Вдовенко, А. В.; Гринишин, О. Б.; Курліщук, В. В.; Vdovenko, S. V.; Vdovenko, A. V.; Grynyshyn, O. B.; Kurlishchuk, V. V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27