Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : [405] Community home page

Browse

Collections in this community

Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення. – 2014 р. [177]

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених , 11–12 квітня 2014 р., Львів

Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення. – 2016 р. [124]

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 14–15 квітня 2016 р., Львів

Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення. – 2018 р. [104]

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 24–25 квітня 2018 р., Львів