Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-33 of 33 (Search time: 0.064 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article28-Feb-2019Моделювання усталених режимів електромережі із синхронним електроприводом гідравлічного навантаженняЛисяк, В. Г.; Олійник, М. Й.; Сабат, М. Б.; Шелех, Ю. Л.; Lysiak, V. H.; Oliinyk, M. Yo.; Sabat, M. B.; Shelekh, Y. L.
Article28-Feb-2019Людино-машинне керування одновісним двоколісним персональним електричним транспортним засобом за умови лінійного рухуЩур, І. З.; Дзьоба, Т. Я.; Голубовський, П. Й.; Shchur, I. Z.; Dzoba, T. Y.; Holubovskyi, P. Y.
Article28-Feb-2019Математичне моделювання комутаційних електромагнітних процесів у довгих лініях електропередач у циклі АПВЧабан, А. В.; Лисяк, Г. М.; Левонюк, В. Р.; Chaban, A. V.; Lysiak, H. M.; Levoniuk, V. R.
Article28-Feb-2019Вихідна напруга локального первинного внутрішнього вихрострумового перетворювача трансформаторного типу в електропровідній феромагнітній трубіЯцун, М. А.; Yatsun, M. A.
Article28-Feb-2019Вентильний реактивний двигун із буфером енергії у системах із автономним живленням обмеженої потужностіТкачук, В. І.; Біляковський, І. Є.; Каша, Л. В.; Tkachuk, V. I.; Bilyakovskyy, I. Ye.; Kasha, L. V.
Article28-Feb-2019Математична модель визначення магнітних провідностей давачів кута із трансверсною магнітною системоюБолкот, П. А.; Хай, М. В.; Харчишин, Б. М.; Bolkot, P. A.; Khaj, M. V.; Kharchyshyn, B. M.
Article28-Feb-2019Синґулярні проблеми в задачах електрики і механіки за ідеалізації математичного описуЧабан, В. Й.; Крохмальний, Б. І.; Chaban, V. Yo.; Krokhmalnyy, B. I.
Article28-Feb-2019Математична модель магнітного стану колекторного двигуна із магнітоелектричним збудженнямГавдьо, І. Р.; Havdo, I. R.
Article28-Feb-2019Дослідження можливостей використання перетворювача частоти ATV340 для задач синхронізації швидкостей механічно не зв’язаних електроприводів механізмівМісюренко, В. О.; Семенюк, М. Б.; Misurenko, V. O.; Semeniuk, M. B.
Article28-Feb-2019Математичне моделювання в реальному часі асинхронного генератора з інвертором напруги в колі ротораКуцик, А. С.; Плахтина, О. Г.; Kutsyk, A. S.; Plakhtyna, O. G.
Article28-Feb-2019Експериментальні дослідження динамічних процесів статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаженняГапанович, В. Г.; Бахор, З. М.; Gapanovych, V. G.; Bakhor, Z. M.
Article20-Jan-2020Синтез та аналіз системи енергоформуючого керування вітросонячною енергоустановкою з гібридною системою накопиченя енергіїБілецький, Ю.; Кузик, Р.-І.; Ломпарт, Ю.; Biletskyi, Y.; Kuzyk, R.-I.; Lompart, Y.
Article20-Jan-2020Шляхи удосконалення електромеханічної системи керування наведення озброєння бойової машини БМ-21 на основі нечіткої логікиПаранчук, Я. С.; Євдокімов, П. М.; Кузнєцов, О. О.; Paranchuk, Y.; Evdokimov, P.; Kuznyetsov, O.
Article20-Jan-2020Автоматичне повторне ввімкнення в електричній мережі з ізольованою нейтраллю за однофазного замикання на землюБаран, П. М.; Кідиба, В. П.; Пришляк, Я. Д.; Сабадаш, І. О.; Baran, P.; Kidyba, V.; Pryshliak, Ya.; Sabadash, I.
Article20-Jan-2020Основні конструктивні співвідношення лінійного генератора імпульсної діїХарчишин, Б. М.; Хай, М. В.; Бойчук, Б. Г.; Радович, М. М.; Kharchyshyn, B.; Khaj, M.; Boichuk, B.; Radovych, M.
Article20-Jan-2020Особливості проектування індукційного водонагрівачаМакарчук, О. В.; Крохмальний, Б. І.; Гайдук, В. Г.; Makarchuk, O.; Krokhmalnyi, B.; Haiduk, V.
Article20-Jan-2020Оцінка стійкості до розмагнічування двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітівГавдьо, І. Р.; Havdo, I.
Article20-Jan-2020Комп’ютерне моделювання системних стабілізаторів потужності електроенергетичних системМороз, В. І.; Коновал, В. С.; Moroz, V.; Konoval, V.
Article20-Jan-2020Застосування нечіткого фільтра частинок для спостереження станів динамічної системи в режимі реального часуБоровець, Т. В.; Borovets, T.
Article20-Jan-2020Influence analysis of unstable zeroes and poles on the stability of the feedback systemsМарущак, Я. Ю.; Мороз, В. І.; Цяпа, В. Б.; Головач, І. Р.; Чупило, І.; Marushchak, Y.; Moroz, V.; Tsyapa, V.; Holovac, I.; Chupylo, I.
Article20-Jan-2020Паралельна робота трансформаторів в системі електропостачання шахтиВарецький, Ю. О.; Коновал, В. С.; Varetsky, Y.; Konoval, V.
Article24-Feb-2020Математичне моделювання перехідних процесів у трифазній лінії електропередачі в режимі двофазного короткого замиканняЛевонюк, В. Р.; Levoniuk, V.
Article24-Feb-2020Статичні характеристики потужного асинхронізованого турбогенератора в асинхронному режимПокровський, К. Б.; Маврін, О. І.; Олійник, В. П.; Pokrovskyi, K.; Mavrin, O.; Olijnyk, V.
Article24-Feb-2020Influence of the Numerical Method Sampling on the Digital Pid-Controller BehaviorМороз, В. І.; Вакарчук, А.; Moroz, V.; Vakarchuk, A.
Article24-Feb-2020Optimization of the Electromechanical System by Formation of a Feedback Matrix Based on State VariablesЛозинський, А. О.; Демків, Л. І.; Лозинський, О. Ю.; Білецький, Ю. О.; Lozynskyy, A.; Demkiv, L.; Lozynskyy, O.; Biletskyi, Y.
Article24-Feb-2020Аналіз динаміки руху електродів дугової сталеплавильної печі за різних законів керуванняПаранчук, Я. С.; Цяпа, В. Б.; Гордус, Д. Г.; Paranchuk, Y.; Tsyapa, V.; Gordus, D.
Article24-Feb-2020Determination of the Optimal Drilling Mode Based on the Durability of the Drill BitКалужний, Б. С.; Маляр, А. В.; Головач, І. Р.; Kaluzhnyi, B.; Malyar, A.; Holovach, I.
Article24-Feb-2020Імпульсне діагностування технічного стану силових трансформаторів за характеристиками власних загасаючих коливаньЯцун, М. А.; Yatsun, M.
Article24-Feb-2020Реалізація системи регулювання положення на базі промислового частотно-керованого асинхронного електроприводуМісюренко, В. О.; Куцик, А. С.; Семенюк, М. Б.; Misurenko, V.; Kutsyk, A.; Semeniuk, M.
Article24-Feb-2020Зміст-
Results 1-33 of 33 (Search time: 0.064 seconds).
  • previous
  • 1
  • next