Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46068
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДорош, Леся
dc.contributor.authorКобилецька, Софія
dc.contributor.authorDorosh, Lesia
dc.contributor.authorKobyletska, Sofia
dc.date.accessioned2020-02-26T09:32:35Z-
dc.date.available2020-02-26T09:32:35Z-
dc.date.created2019-02-26
dc.date.issued2019-02-26
dc.identifier.citationDorosh L. Migrant workers as the subjects of Ukraine’s civil diplomacy of Ukraine (on example of Ukrainian-Italian relations) / Lesia Dorosh, Sofia Kobyletska // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 5. — No 2. — P. 27–32.
dc.identifier.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46068-
dc.description.abstractПроаналізовано проблему виокремлення трудових мігрантів як суб’єктів громадської дипломатії України та їх ролі у становленні іміджу країни та розвитку ефективних та взаємовигідних зовнішньополітичних відносин України та Італії. Наголошено на громадській активності трудових мігрантів з України у ході захисту їх прав та свобод у Італії, а також просуванні іміджу України, протидії інформаційній пропаганді проти нашої держави. Відзначено, що залучення приватних осіб та їх організацій до громадянської дипломатії є, зазвичай, вигідним для держави, оскільки її громадяни втілюють певну національну, культурну, соціальну ідентичність. Зазначено, що у випадку, коли Україна не захищатиме своїх заробітчан у країні перебування, можливе погіршення стосунків із країною перебування як мінімум, а як максимум – погіршення її зовнішньополітичного іміджу на міжнародній арені. Проаналізовано активність окремих осіб та громадських об’єднань українців в Італії, роль греко- католицької церкви, українських ЗМІ як форм громадсько-політичної діяльності українців в Італії. Зазначено, що на відміну від пропаганди, громадянська дипломатія, що побудована на взаємній довірі між людьми, яка досягається через позитивний досвід співпраці, раціональне мислення та відчуття, може вважатись важливим атрибутом м’якої сили України. Стверджується про необхідність формування стратегії зовнішньополітичної діяльності із використанням форм та механізмів громадської дипломатії, застосування якої демонструє її ефективність, зокрема і з використанням потенціалу трудових мігрантів у поширенні позитивного зовнішньополітичного іміджу України.
dc.description.abstractThe problems of the treatment of labour migrants as subjects of civil diplomacy of Ukraine and their role in the establishment of the country image and the development of effective and mutually beneficial foreign relations of Ukraine and Italy have been analyzed. It has been emphasized on the social activity of labour migrants from Ukraine in protecting their rights and freedoms in Italy, as well as promoting the image of Ukraine, countering informational propaganda against our state. It has been noted that the involvement of individuals and their organizations in civil diplomacy is generally beneficial for the state because its citizens embody a certain national, cultural, and social identity. It has been asserted that if Ukraine will not protect its labour migrants in the host country, relations with the host country will deteriorate at least, and, it will be a deterioration of its foreign policy image in the international arena at the maximum. The activity of individuals and civil associations of Ukrainians in Italy, the role of the Greek-Catholic Church, the Ukrainian media as forms of the public and political activity of Ukrainians in Italy have been analyzed. It has been noted that, unlike propaganda, civil diplomacy, that is based on mutual trust between people, which is achieved through positive cooperation, rational thinking and feelings, can be considered as an important attribute of the soft power of Ukraine. It is argued that about the necessity of formulation of the foreign policy strategy by using the forms and mechanisms of public and civil diplomacy which demonstrates its effectiveness, including the use of the potential of labour migrants from Ukraine in promoting a positive foreign policy image of Ukraine.
dc.format.extent27-32
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГуманітарні візії, 2 (5), 2019
dc.relation.ispartofHumanitarian Vision, 2 (5), 2019
dc.relation.urihttps://novynarnia.com/2016/04/23/asotsiatsiya-italiyaukrayina-maydan-privezla-dlya-likaren-shodu-ukrayinichergovi-20-tonn-gumdopomogi/
dc.relation.urihttp://www.ukrstat.gov.ua/
dc.relation.urihttps://www.radiosvoboda.org/a/27736894.html
dc.relation.urihttps://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/
dc.relation.urihttp://italy.mfa.gov.ua/ua
dc.relation.urihttps://www.gazetaukrainska.com/uncategorized/
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/sit_2013_14_9
dc.relation.urihttps://www.gazetaukrainska.com/українська-італія/громада/українка-балотується-депутатом-мері/
dc.relation.urihttp://www.chiesaucraina.it/index.php/uk/
dc.relation.urihttps://www.radiosvoboda.org/a/26679551.html
dc.relation.urihttp://www.clingendael.nl/sites/default/files/20111014_cdsp_paper_jmelissen.pdf
dc.relation.urihttps://www.gazetaukrainska.com/uncategorized/2015-09-08-12-40-13/
dc.relation.urihttp://www.clingendael.nl/sites/default/files/
dc.subjectгромадська дипломатія
dc.subjectзовнішня політика держави
dc.subjectтрудова міграція
dc.subjectІталія
dc.subjectУкраїна
dc.subjectcivil diplomacy
dc.subjectstate foreign policy
dc.subjectlabour migration
dc.subjectItaly
dc.subjectUkraine
dc.titleMigrant workers as the subjects of Ukraine’s civil diplomacy of Ukraine (on example of Ukrainian-Italian relations)
dc.title.alternativeТрудові мігранти як суб’єкти громадянської дипломатії України (на прикладі українсько-італійських відносин)
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
dc.rights.holder© Дорош Л., Кобилецька С., 2019
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.format.pages6
dc.identifier.citationenDorosh L. Migrant workers as the subjects of Ukraine’s civil diplomacy of Ukraine (on example of Ukrainian-Italian relations) / Lesia Dorosh, Sofia Kobyletska // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 5. — No 2. — P. 27–32.
dc.relation.referencesАсоціація «Італія-Україна Майдан» привезла для лікарень Сходу України чергові 20 тонн гуманітарної
dc.relation.referencesдопомоги, 23 квітня 2016 р. (2016). Новинарня. Отримано з
dc.relation.referenceshttps://novynarnia.com/2016/04/23/asotsiatsiya-italiyaukrayina-maydan-privezla-dlya-likaren-shodu-ukrayinichergovi-20-tonn-gumdopomogi/.
dc.relation.referencesГаврилишин, П. (2014). Українська трудова
dc.relation.referencesімміграція в Італії (1991–2011 рр.). Брустурів: Дискурсус.
dc.relation.referencesДержавна служба статистики України: Офіційний
dc.relation.referencesвебсайт. (2019). Отримано з http://www.ukrstat.gov.ua/
dc.relation.referencesКудрик, Н. (2016). Волонтерам в Україні бракує
dc.relation.referencesфахової підготовки – італійський активіст. Радіо
dc.relation.references«Свобода», 16 травня 2016 р. Отримано з
dc.relation.referenceshttps://www.radiosvoboda.org/a/27736894.html
dc.relation.referencesЛебіщак, В., Городецький, О. (2003). І скликав
dc.relation.referencesФорум українців… До Світла, 5, 4-14.
dc.relation.referencesМедведева, Т. (2007). Основные методы и формы
dc.relation.referencesгражданской дипломатии в современном политическом
dc.relation.referencesпроцессе. Власть, 4, 71-74.
dc.relation.referencesПосольство України в Італії. (2019). Отримано з
dc.relation.referenceshttps://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/.
dc.relation.referencesПосольство України в Італії: Офіційний сайт.
dc.relation.references(2019). Отримано з http://italy.mfa.gov.ua/ua
dc.relation.referencesПро нас. (2015). Українська газета, 8 вересня 2015 р. Отримано з https://www.gazetaukrainska.com/uncategorized/ 2015-09-08-12-40-13/
dc.relation.referencesСальваторе, Ґ. (2013). Італізми в українськомовних
dc.relation.referencesЗМІ Італії. Стиль і текст, 14, 66-73. Отримано з
dc.relation.referenceshttp://nbuv.gov.ua/UJRN/sit_2013_14_9
dc.relation.referencesСореневич, М. (2016). Українка балотується
dc.relation.referencesдепутатом мерії міста Рим. Українська газета. ІТ.
dc.relation.referencesОтримано з https://www.gazetaukrainska.com/українська-італія/громада/українка-балотується-депутатом-мері/
dc.relation.referencesСухорольська, І. (2016). Громадська дипломатія як
dc.relation.referencesчинник демократизації політичної системи України: дис. ...
dc.relation.referencesканд. політ. наук. Львів: [б.в.].
dc.relation.referencesУкраїнська греко-католицька церква в Італії. (2019).
dc.relation.referencesОтримано з http://www.chiesaucraina.it/index.php/uk/
dc.relation.referencesУкраїнці Італії об’єдналися в раду при посольстві.
dc.relation.references(2014). Радіо «Свобода», 7 листопада 2014 р. Отримано з
dc.relation.referenceshttps://www.radiosvoboda.org/a/26679551.html
dc.relation.referencesGilboa, E. (2008). Searching for a Theory of Public
dc.relation.referencesDiplomacy. Annals of the American Academy of Political and
dc.relation.referencesSocial Science, Vol. 616 [Public Diplomacy in a Changing
dc.relation.referencesWorld], No. 1, 55-77.
dc.relation.referencesMelissen, J. (2011). Beyond the New Public
dc.relation.referencesDiplomacy. Clingendael Paper, No. 3. Отримано з
dc.relation.referenceshttp://www.clingendael.nl/sites/default/files/20111014_cdsp_paper_jmelissen.pdf
dc.relation.referencesSignitzer, B. H., Coombs, T. (1992). Public Relations
dc.relation.referencesand Public Diplomacy: Conceptual Covergences. Public
dc.relation.referencesRelations Review, Vol. 18, No. 2, 137-147.
dc.relation.referencesenAbout Us. (2015). The Ukrainian newspaper.ІТ,
dc.relation.referencesenSeptember 8, 2015. [In Ukrainian]. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttps://www.gazetaukrainska.com/uncategorized/2015-09-08-12-40-13/
dc.relation.referencesenEmbassy of Ukraine in Italy. (2019). [In Ukrainian].
dc.relation.referencesenRetrieved from https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/
dc.relation.referencesenEmbassy of Ukraine in Italy: Official Website. (2019).
dc.relation.referencesen[In Ukrainian]. Retrieved from http://italy.mfa.gov.ua/ua
dc.relation.referencesenGilboa, E. (2008). Searching for a Theory of Public
dc.relation.referencesenDiplomacy. Annals of the American Academy of Political and
dc.relation.referencesenSocial Science, Vol. 616 [Public Diplomacy in a Changing
dc.relation.referencesenWorld], No. 1, 55–77.
dc.relation.referencesenHavrylyshyn, P.(2014). Ukrainian labor immigration in
dc.relation.referencesenItaly (1991-2011). [In Ukrainian]. Brusturiv: Dyskursus.
dc.relation.referencesen«Italy-Ukraine Maidan» Association brought 20 tons of
dc.relation.referencesenhumanitarian aid to hospitals of Eastern Ukraine (2016). [In
dc.relation.referencesenUkrainian]. Novynarnia. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttps://novynarnia.com/2016/04/23/asotsiatsiya-italiyaukrayina-maydan-privezla-dlya-likaren-shodu-ukrayinichergovi-20-tonn-gumdopomogi/
dc.relation.referencesenKudryk, N. (2016). Ukrainian volunteers lack the
dc.relation.referencesenprofessional training – the Italian activist. [In Ukrainian]. Radio
dc.relation.referencesenLiberty, May 16, 2016. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttps://www.radiosvoboda.org/a/27736894.html
dc.relation.referencesenLebishchak, V., Horodetskyi, O. (2003). And Forum called
dc.relation.referencesenthe Ukrainians... [In Ukrainian]. Towards the light, 5, 4-14.
dc.relation.referencesenMedvedeva, T. (2007). The basic methods and forms of
dc.relation.referencesencivil diplomacy in the modern political process. [In Ukrainian].
dc.relation.referencesenPower, 4, 71-74.
dc.relation.referencesenMelissen, J. (2011). Beyond the New Public Diplomacy.
dc.relation.referencesenClingendael Paper, No. 3. Отримано з http://www.clingendael.nl/sites/default/files/ 20111014_cdsp_paper_jmelissen.pdf
dc.relation.referencesenSalvatore, G. (2013). Italianisms in the Ukrainian
dc.relation.referencesenLanguage Media of Italy. [In Ukrainian]. Style and Text, 14, 66–73. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/sit_2013_14_9
dc.relation.referencesenSignitzer, B. H., Coombs, T. (1992). Public Relations
dc.relation.referencesenand Public Diplomacy: Conceptual Covergences. Public
dc.relation.referencesenRelations Review, Vol. 18, No. 2, 137-147.
dc.relation.referencesenSorenevych, M. (2016). The Ukrainian is running for a
dc.relation.referencesendeputy of the City Hall of Rome. [In Ukrainian]. The Ukrainian
dc.relation.referencesennewspaper, ІТ. Retrieved from https://www.gazetaukrainska.com/українська-італія/громада/українка-балотується-депутатом-мері/
dc.relation.referencesenState Statistics Service of Ukraine: Official Website.
dc.relation.referencesen(2019). [In Ukrainian]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/
dc.relation.referencesenSukhorolska, I. (2016). Public diplomacy as a factor in
dc.relation.referencesenthe democratization of political system of Ukraine: Autoreferat
dc.relation.referencesenof Dissertation, PhD. in Political Science. Lviv: [without
dc.relation.referencesenPublisher]
dc.relation.referencesenUkrainian Greek-Catholic Church in Italy. (2019). [In
dc.relation.referencesenUkrainian]. Retrieved from http://www.chiesaucraina.it/index.php/uk/
dc.relation.referencesenUkrainians in Italy join Council at the Embassy. (2014).
dc.relation.referencesen[In Ukrainian]. Radio Liberty, November 7, 2014. Retrieved
dc.relation.referencesenfrom https://www.radiosvoboda.org/a/26679551.html
dc.citation.journalTitleГуманітарні візії
dc.citation.issue2
dc.citation.spage27
dc.citation.epage32
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.subject.udc327
dc.subject.udc331.556.4(450)
Appears in Collections:Humanitarian Vision. – 2019. – Vol. 5, No. 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.