Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46060
Title: Пріоритетні напрями діяльності української меншини у вармінсько-мазурському воєводстві республіки Польща
Other Titles: Priorities of ukrainian national minority activities in Warmian-Masurian Voivodeship of republic of Poland
Authors: Дорош, Леся
Турчин, Ярина
Астрамович-Лейк, Тереза
Dorosh, Lesia
Turchyn, Yaryna
Astramowich-Leyk, Teresa
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Вармінсько-Мазурський Університет в Ольштині
Lviv Polytechnic National University
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Bibliographic description (Ukraine): Дорош Л. Пріоритетні напрями діяльності української меншини у вармінсько-мазурському воєводстві республіки Польща / Леся Дорош, Ярина Турчин, Тереза Астрамович-Лейк // Гуманітарні візіїї. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 5. — № 1. — С. 43–49.
Bibliographic description (International): Dorosh L. Priorities of ukrainian national minority activities in Warmian-Masurian Voivodeship of republic of Poland / Lesia Dorosh, Yaryna Turchyn, Teresa Astramowich-Leyk // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 5. — No 1. — P. 43–49.
Is part of: Гуманітарні візіїї, 1 (5), 2019
Humanitarian Vision, 1 (5), 2019
Journal/Collection: Гуманітарні візіїї
Issue: 1
Volume: 5
Issue Date: 26-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 323.15
Keywords: національна меншина
Україна
Польща
Вармінсько-Мазурське воєводство
national minority
Ukraine
Poland
Warmian-Masurian Voivodeship
Number of pages: 7
Page range: 43-49
Start page: 43
End page: 49
Abstract: Проаналізовано особливості, виклики та пріоритетні напрями функціонування української громади у Вармінсько-Мазурському воєводстві, а також досліджено ґенезу діяльності української національної меншини у цьому регіоні з повоєнних часів і до сьогодні. Стверджується про затребуваність вивчення проблематики функціонування української національної меншини у Польщі у регіональному вимірі, коли аналізується діяльність українських громад в різних воєводствах. Таке дослідження актуалізується з погляду виявлення факторів, що визначають розвиток усесторонньої співпраці України і Польщі. Проаналізовано діяльність трьох осередків Об’єднання українців у Польщі у цьому регіоні. Враховано зусилля місцевої влади у підтримці культурних проектів української національної меншини, наданні фінансової й організаційної підтримки в їх діяльності. Підтверджено закономірність – там, де українців є достатньо і вони добре організовані, то більшою є підтримка з боку місцевої влади. Доведено значення долучення українців до суспільно-політичного життя ВармінськоМазурського воєводства, коли активні представники української громади балотуються до представницьких органів влади воєводства різного рівня.
The features, challenges and priorities of the Ukrainian community in the Warmian-Masurian Voivodeship have been analyzed. Also, it has been investigated the activities of the Ukrainian national minority in this region from the post-war times to the present day. It is alleged about the demand for studying of the problems of the functioning of the Ukrainian national minority in Poland in the regional dimension when it is analyzing the activities of Ukrainian communities located in the certain of the Voivodeships (in this case it is about the WarmianMasurian). This research is relevant in terms of identifying the factors that determine the development of comprehensive cooperation between Ukraine and Poland. The activity of three regional branches of the Union of Ukrainians in Poland has been analyzed. The efforts of local authorities in support of cultural projects of the Ukrainian national minority, in providing the financial and organizational support of their activities have been taken into account. The regularity has been confirmed – where there are enough of Ukrainians and they are sufficiently organized, the support from the local authorities is greater. The value of the inclusion of Ukrainians to the social and political life of the Warmian-Masurian Voivodeship has been proven. It is about the situation when active representatives of the Ukrainian community run to the Voivodeship’s representative bodies at various levels. It have been emphasized on a number of problems faced by the Ukrainian community in Warmian-Masurian Voivodeship, which are common to the Ukrainian diaspora in Poland, namely: structural separation of the organization of Ukrainians, lack of activists, insufficiency of the financial system at the self-government level, outflow of youth, problems of communication, etc.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46060
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Дорош Л., Турчин Я., Астрамович-Лейк Т., 2019
URL for reference material: https://expres.online/archive/digest/2018/01/25/281727-comuvoyevodstvi-ne-naybilsha-gromada-ukrayinciv-hto-vonyzhyvut-chomu
https://gdansk.mfa.gov.ua/ua
http://www.nasze-slowo.pl/news/ukrainski-kandidati-u-viborah-do-sejmiku-varminskomazurskogo-voievodstva/
http://www.nasze-slowo.pl/news/32-ukrainci-peremogli/
http://www.nasze-slowo.pl/news/ukrainci-ta-drugij-turmiscevih-viboriv-u-polshhi/
http://www.nasze-slowo.pl/jakim-ie-potencial-ukrainskoigromadi-u-polshhi/
http://www.nasze-slowo.pl/forum-aktivnosti-zadljamajbutnogo/
https://zik.ua/news/2018/10/31/na_mistsevyh_vyborah_u_polshchi_zdobuly_peremogu_38_ukraintsiv_1437939
https://www.radiosvoboda.org/a/2027313.html
https://www
https://poland.mfa.gov.ua/ua
https://www.radiosvoboda.org/a/24987373.html
http://www.naszeslowo.pl/rada-olshtinskogo-viddilu-oup/
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/getFile/21188
http://rsawl.awl.edu.pl/images/Archiwum/2011/nr_1/podrucka_p_szkola_j.pdf
http://www.nasze-slowo.pl/jakim-iepotencial-ukrainskoi-gromadi-u-polshhi/
http://www.naszeLviv
http://ena.lp.edu.ua
http://www.nasze-slowo.pl/news/ukrainci-tadrugij-tur-miscevih-viboriv-u-polshhi/
https://www.radiosvoboda.org/a/25439616.html
http://www.nasze-slowo.pl/rada-olshtinskogoviddilu-oup/
References (Ukraine): Голодрига, Ю. (2018). У цьому воєводстві чи не
найбільша громада українців – хто вони, як живуть і чому
опинились у Польщі (2018), Експрес, 25 січня. Отримано з
https://expres.online/archive/digest/2018/01/25/281727-comuvoyevodstvi-ne-naybilsha-gromada-ukrayinciv-hto-vonyzhyvut-chomu
Євтух, В., Трощинський, В., Попок, А. (2005).
Закордонне українство. Навчальний посібник. Київ: ВІК.
Консульство України у Гданську. (2019). Отримано
з https://gdansk.mfa.gov.ua/ua
Лоза, П. (2018a), Українські кандидати у виборах до
сеймику Вармінсько-Мазурського воєводства. Наше слово, 11 липня. Отримано з http://www.nasze-slowo.pl/news/ukrainski-kandidati-u-viborah-do-sejmiku-varminskomazurskogo-voievodstva/
Лоза, П. (2018b). 38 українців перемогли у місцевих
виборах у Польщі. Наше слово, 25 жовтня. Отримано з
http://www.nasze-slowo.pl/news/32-ukrainci-peremogli/
Лоза, П. (2018c). Українці та другий тур місцевих
виборів у Польщі. Наше слово, 6 листопада. Отримано з
http://www.nasze-slowo.pl/news/ukrainci-ta-drugij-turmiscevih-viboriv-u-polshhi/
Лопата, О. (2017). Яким є потенціал української
громади у Польщі? Наше слово, 1 жовтня. Отримано з
http://www.nasze-slowo.pl/jakim-ie-potencial-ukrainskoigromadi-u-polshhi/
Мігус, С. (2018). Форум активності задля
майбутнього, Наше слово, 15 жовтня. Отримано з
http://www.nasze-slowo.pl/forum-aktivnosti-zadljamajbutnogo/
На місцевих виборах у Польщі здобули перемогу 38
українців. (2018). ZIK, 31 жовтня. Отримано з
https://zik.ua/news/2018/10/31/na_mistsevyh_vyborah_u_polshchi_zdobuly_peremogu_38_ukraintsiv_1437939
Одарченко, В. (2010). 63-ті роковини акції “Вісла”.
Радіо Свобода, 28 квітня. Отримано з https://www.radiosvoboda.org/a/2027313.html
Одарченко, В. (2014). “Калинові мости” до Європи –
через фестиваль журналістів Польщі та України. Радіо
Свобода, 30 червня. Отримано з https://www.
radiosvoboda.org/a/25439616.html
Посольство України у Республіці Польща. (2019).
Отримано з https://poland.mfa.gov.ua/ua
Савицький, Ю. (2013). Щоб вивчати українську
мову в польській школі, достатньо заяви трьох батьків.
Радіо Свобода, 16 травня. Отримано з https://www.radiosvoboda.org/a/24987373.html
Сподарик, Г. (2016). Рада Ольштинського відділу
ОУП. Наше слово, 24 квітня. Отримано з http://www.naszeslowo.pl/rada-olshtinskogo-viddilu-oup/
Турчин, Я. (2014), Українська держава та
закордонне українство в Польщі: особливості взаємодії.
Українська національна ідея: реалії та перспективи
розвитку, № 26, 149-155.
Czetyrba-Piszczako, M., Czetyrba, M. (2015). Tożsamość
kulturowa i identyfikacja językowa Ukraińców Warmii i Mazur.
Studia Wschodniosłowiańskie, Tom 15. Отримано з
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/getFile/21188
Halczak, B. (2012). Ukraincy (po 1989 r.). In S. Dudry,
B. Nitschke (eds.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
po II wojnie światowej, 113-127. Kraków: Nomos.
Podrucka, P., Szkoła, J. (2011). Ukraińcy jako diaspora
i mniejszość narodowa w Polsce – ujęcie retrospektywne i
współczesne. Zeszyty naukowe ruchu studenckiego, Nr 1, 88-102. Отримано з http://rsawl.awl.edu.pl/images/Archiwum/2011/nr_1/podrucka_p_szkola_j.pdf
Szeptycki, A. (2016). Poland-Ukraine Relations.
Revista UNISCI/UNISCI Journal, Nо.40 (Enero / January 2016)
References (International): At the local elections in Poland 38 Ukrainians have
won. (2018). [In Ukrainian]. ZIK, 31st October. Retrieved from
https://zik.ua/news/2018/10/31/na_mistsevyh_vyborah_u_polshchi_zdobuly_peremogu_38_ukraintsiv_1437939
Consulate of Ukraine in Gdansk. (2019). [In
Ukrainian]. Retrieved from https://gdansk.mfa.gov.ua/ua
Embassy of Ukraine in the Republic of Poland. (2019).
[In Ukrainian]. Retrieved from https://poland.mfa.gov.ua/ua
Halczak, B. (2012). Ukraincy (po 1989 r.). In S. Dudry,
B. Nitschke (eds.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
po II wojnie światowej, 113–127. Kraków: Nomos.
Holodryha, Yu. (2018). In This Voivodship is Perhaps
the Largest Community of Ukrainians – Who They Are, How
They Live and Why They Find Themselves in Poland. [In
Ukrainian]. Express, 25th January. Retrieved from
https://expres.online/archive/digest/2018/01/25/281727-comuvoyevodstvi-ne-naybilsha-gromada-ukrayinciv-hto-vonyzhyvut-chomu
Lopata, O. (2017). What is the potential of the
Ukrainian community in Poland? [In Ukrainian]. Our Word, 1st
October. Retrieved from http://www.nasze-slowo.pl/jakim-iepotencial-ukrainskoi-gromadi-u-polshhi/
Loza, P. (2018a). Ukrainian candidates in elections to
the Sejm of Warmian-Mazur Voivodship. [In Ukrainian]. Our
Word, 11th July. Retrieved from http://www.naszeLviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua
PRIORITIES OF UKRAINIAN NATIONAL MINORITY ACTIVITIES IN WARMIAN-MASURIAN… 49 slowo.pl/news/ukrainski-kandidati-u-viborah-do-sejmikuvarminsko-mazurskogo-voievodstva/
Loza, P. (2018b). 38 Ukrainians won the local elections
in Poland. [In Ukrainian]. Our Word, 25th October. Retrieved
from http://www.nasze-slowo.pl/news/32-ukrainci-peremogli/
Loza, P. (2018c). Ukrainians and the second round of
local elections in Poland. [In Ukrainian]. Our Word, November, 6. Retrieved from http://www.nasze-slowo.pl/news/ukrainci-tadrugij-tur-miscevih-viboriv-u-polshhi/
Migus, S. (2018). Activity Forum for the Future. [In
Ukrainian]. Our Word, 15th October, 15. Retrieved from
http://www.nasze-slowo.pl/forum-aktivnosti-zadljamajbutnogo/
Czetyrba-Piszczako, M., Czetyrba, M. (2015).
Tożsamość kulturowa i identyfikacja językowa Ukraińców
Warmii i Mazur. Studia Wschodniosłowiańskie, Tom 15.
Retrieved from https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/getFile/21188
Odarchenko, V. (2010). 63th anniversary of the action
“Vistula”. [In Ukrainian]. Radio Liberty, April, 28. Retrieved
from https://www.radiosvoboda.org/a/2027313.html
Odarchenko, V. (2014). “Kalyna Bridges” to Europe –
through the festival of journalists from Poland and Ukraine. [In
Ukrainian]. Radio Liberty, June, 30. Retrieved from
https://www.radiosvoboda.org/a/25439616.html
Podrucka, P., Szkoła, J. (2011). Ukraińcy jako diaspora
i mniejszość narodowa w Polsce – ujęcie retrospektywne i
współczesne. Zeszyty naukowe ruchu studenckiego, Nr 1, 88–102. Retrieved from http://rsawl.awl.edu.pl/images/Archiwum/2011/nr_1/podrucka_p_szkola_j.pdf
Savitsky, Yu. (2013). To study Ukrainian in the Polish
school, there are enough statement from three parents. [In
Ukrainian]. Radio Liberty, May, 16. Retrieved from
https://www.radiosvoboda.org/a/24987373.html
Spadaryk, H. (2016). Council of the Olsztyn
Department of UUP. [In Ukrainian]. Our Word, 24th April.
Retrieved from http://www.nasze-slowo.pl/rada-olshtinskogoviddilu-oup/
Szeptycki, A. (2016). Poland-Ukraine relations, Revista
UNISCI / UNISCI Journal, Nо.40 (Enero / January 2016)
Turchyn, Y. (2014). Ukrainian state and foreign
Ukrainians in Poland: features of interaction. [In Ukrainian].
Ukrainian national idea: realities and prospects of
development, No. 26, 149–155.
Yevtukh, V., Troshchinsky, V., Popok, A. (2005).
Foreign Ukrainians. Textbook. [In Ukrainian]. Kiyv: VIK.
Content type: Article
Appears in Collections:Humanitarian Vision. – 2019. – Vol. 5, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.