Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45626
Title: Інформаційна безпека
Authors: Бобало, Ю. Я.
Горбатий, І. В.
Кіселичник, М. Д.
Бондарєв, А. П.
Войтусік, С. С.
Горпенюк, А. Я.
Нємкова, О. А.
Журавель, І. М.
Березюк, Б. М.
Яковенко, Є. І.
Отенко, В. І.
Тишик, І. Я.
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Інформаційна безпека : навчальний посібник / Ю. Я. Бобало, І. В. Горбатий, М. Д. Кіселичник, А. П. Бондарєв, С. С. Войтусік, А. Я. Горпенюк, О. А. Нємкова, І. М. Журавель, Б. М. Березюк, Є. І. Яковенко, В. І. Отенко, І. Я. Тишик ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. Я. Бобала та д-ра техн. наук, доц. І. В. Горбатого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 580 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 621.39+004.3
Number of pages: 580
Abstract: Розглянуто основні поняття та визначення в галузі інформаційної безпеки. Описано математичні основи криптології. Розглянуто відомі та сучасні методи криптографії, криптоаналізу, стеганографії. Розглянуто питання ідентифікації, автентифікації та санкціонованого доступу. Значну увагу в навчальному посібнику приділено практичному захисту інформації. Розглянуто питання безпеки інформаційних систем. Висвітлено особливості захисту програмного забезпечення в інформаційних системах. Розглянуто питання інформаційної безпеки підприємств та організацій. Особливу увагу приділено проектуванню, побудові та функціонуваню систем інформаційної безпеки. Для студентів закладів вищої освіти спеціальностей 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, 125 “Кібербезпека”, 163 “Біомедична інженерія” та споріднених спеціальностей, а також для тих, хто цікавиться інформаційною безпекою та захистом інформації.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45626
ISBN: 978-966-941-339-0
Copyright owner: © БобалоЮ. Я., Горбатий І. В., Кіселичник М. Д., Бондарєв А. П., Войтусік С. С., Горпенюк А. Я., Нємкова О. А., Журавель І. М., Березюк Б. М., Яковенко Є. І., Отенко В. І., Тишик І. Я., 2019
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
Content type: Handbook
Appears in Collections:Підручники, посібники, монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inform-bezpeka-2019.pdfНавчальний посібник6,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools