Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45450
Title: Установка для дослідження шестеренного насоса як дозатора гідродинамічно активних полімерів
Authors: Орел, В. І.
Семків, І. Д.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Орел В. І. Установка для дослідження шестеренного насоса як дозатора гідродинамічно активних полімерів / В. І. Орел, І. Д. Семків // Актуальні проблеми енерго- ресурсозбереження та екології : матеріали міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 жовтня 2017. – Одеса : ОДАБА, 2017. – С. 110–112. – Бібліографія: 6 назв.
Conference/Event: Актуальні проблеми енерго-ресурсозбереження та екології
Issue Date: Oct-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Одеса, ОДАБА
Supervisor: Орел, Вадим Ігорович
Page range: 110-112
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45450
References (Ukraine): 1. Видинеев Ю.Д. Автоматическое непрерывное дозирование жидкостей / Ю.Д. Видинеев. – М.: Энергия, 1967. – 112 с. (Б-ка по автоматике. Вып. 266). 2. Осин Р.А. Анализ известных методов повышения подачи шестеренных насосов / Р.А. Осин, Ю.В. Кулешков, Т.В. Руденко, А.А. Матвиенко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування автоматизація. – Кіровоград: КНТУ, 2009. – Вип.22. – С.289–300. 3. Berretz M. Taps experience proves flow improvers can raise capacity / М. Berretz, J.G. Dopper, G.L. Horton. // Pipeline and Gas L. – 1982. – 209, №11. – P.43-44, 46. (РЖ Трубопроводный транспорт – 1983: 3.45.100). 4. Orel V. Gear pump dispenser hydrodynamical active polymers / V. Orel, I. Semkiv // BUILD-MASTER-CLASS-2016: working program and proceedings of international scientific-practical conference of young scientists (November 16-18, 2016, Kyiv). – Kyiv: KNUCA, 2016. – P.153. 5. Зняття та побудова робочої характеристики шестеренного насоса: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисциплін «Гідравлічні та аеродинамічні машини» та «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» для студентів базових напрямів 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.060101 «Будівництво» та 6.070106 «Автомобільний транспорт» стаціонарної форми навчання / Укл.: О.В. Вербовський, В.І. Орел, І.Ю. Попадюк, Б.В. Завойко. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 12 с. 6. Орел В.І. Використання гідродинамічно активних полімерів на мережах дощової каналізації при опадах великої інтенсивності / В.І. Орел // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2017 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – С.143.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Орел_Семків-2017.pdfосновна стаття584,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools