Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45448
Title: Використання водних розчинів поліакриламіду при гасіння пожеж
Other Titles: Use of polyacrylamide water solutions for fire extinguishing
Authors: Піцишин, Богдан Степанович
Орел, Вадим Ігорович
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Піцишин Б. С. Використання водних розчинів поліакриламіду при гасіння пожеж / Б. С. Піцишин, В. І. Орел // Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання : матеріали сімнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24–25 травня, 2018 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 288–290. – Бібліографія: 10 назв.
Conference/Event: Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання
Issue Date: May-2018
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Page range: 288-290
Abstract: The dependence of the friction coefficient in the gap between rotor and stator as function of the rotating frequency and the excentricity is investigated for the different concentrations of the water solutions of PAA.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45448
References (Ukraine): 1. Фабула. Использование снижения сопротивления при течении растворов полимеров в противопожарной технике / Фабула // Теор. основы инж. расчетов: Тр. Амер. об-ва инж.-мех. – 1971. – Т.93, № 3. – С.109-111. 2. Козлов Л.П. Гідродинамічний ефект Томса і його можливі технічні застосування / Л.П. Козлов // Вісн. АН УРСР. – 1987. – № 1. – С.23-33. 3. Повх И.Л. О влиянии упругости растворов полимеров на снижение сопротивления / И.Л. Повх, А.Б. Ступин // Прикл. мех. и техн. физика. – 1972. – № 1. – C.63-68. 4. Филиппов Г.А. Гидродинамика и тепломассообмен в присутствии поверхностно-активных веществ / Г.А. Филиппов, Г.А. Салтанов, А.Н. Кукушкин. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 184 с. 5. Повх І.Л. Зменшення турбулентного тертя – основне джерело економії енергії / І.Л. Повх // Вісн. АН УРСР. – 1985. – № 11. – С.66-74. 6. Чернюк В.В. Установка для дослідження структури потоку рідини між неспіввісними статором і ротором / В.В. Чернюк, Б.С. Піцишин // Теплоенергетичні системи та пристрої. Вісн. Держ. ун-ту "Львів. політехн.". – 1996. – № 304. – С.80-84. 7. Чернюк В.В. Течія води між неспіввісними ротором і статором / В.В. Чернюк, Б.С. Піцишин // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехн.". – 2001. – № 432. – С.3-5. 8. Піцишин Б.С. Застосування мішалки з циліндричним ротором для приготування полімерних розчинів з метою використання при гасінні пожеж / Б.С. Піцишин, В.І. Орел // Вісник Нац. ун-ту "Львів. політехн.". Теорія і практика будівництва. – 2008 – № 627. – С.172-178. 9. Кулик В.М. Об изменрении трения при течении между коаксиальными цилиндрами / В.М. Кулик // Турбулентные сдвиговые течения неньютоновских жидкостей: Сб. науч. тр. – Новосибирск: Ин-т теплофизики Сиб. отд-ния АН СССР, 1981. – С.90-95. 10. Піцишин Б.С. Застосування мішалки з циліндричним ротором для приготування розчинів полімерів для збільшення пропускної здатності дощової мережі / Б.С. Піцишин, В.І. Орел // Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Шістнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 25–26 травня, 2017 р.): збірник наукових статей. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – С.127-130.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KONFER_VODA-2018_288-290.pdfОсновна стаття523,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools