Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45447
Tytuł: Інтенсивна вирва у всмоктувальному трубопроводі насоса
Inne tytuły: Intense air funnel in tail pipe (of the pump)
Authors: Орел, Вадим Ігорович
Akcesoria: Національний університет "Львівська політехніка"
Cytat: Орел В. І. Інтенсивна вирва у всмоктувальному трубопроводі насоса / В. І. Орел // Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні : матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4–5 квітня 2019 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – С. 233–236. – Бібліографія: 10 назв.
Konferencja/wydarzenie: Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні
Data wydania: kwi-2019
Wydawca: Національний університет "Львівська політехніка"
Kraj (kod): UA
Place edycja: Львів
Zakres stron: 233-236
Abstract: The research of critical pressure during the suction of water by a pump is given.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45447
Wykaz piśmiennictwa: 1. Орел В.І. Експериментальна установка для дослідження інтенсивної лійки при всмоктуванні в насос / В.І. Орел, Б.В. Завойко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг» / уклад.: Д. Орачевська, О. Бобуш. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – С.89-90. 2. Проект фізичної моделі системи циркуляційного водопостачання: Договір №7001 / Національний університет "Львівська політехніка". – № ДР 0103U004631. – Львів, 2003. 3. Степанов П.М. Справочник по гидравлике для мелиораторов / П.М. Степанов, И.Х. Овчаренко, Ю.А. Скобельцин. – М.: Колос, 1984. – 207 с. 4. Альтшуль А.Д. Гидравлические сопротивления / А.Д. Альтшуль. – Москва: Недра, 1982. – 224 с. 5. Курганов А.М. Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения: Справочник / А.М. Курганов, Н.Ф. Федоров; Под общ. ред. А.М. Курганова. – Ленинград: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1986. – 440 с. 6. Киселев П.Г. Справочник по гидравлическим расчетам / П.Г. Киселев, А.Д. Альшуль, Н.В. Дальниченко и др.; под ред. П.Г. Киселева. – Москва: Энергия, 1972. – 312 с. 7. Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика: Учеб. для вузов / А.Д. Альтшуль, Л.С. Животовский, Л.П. Иванов. – Москва: Стройиздат, 1987. – 414 с. 8. Шахворостов Г.В. Предупреждение воронкообразования в водопртемниках мелиоративных насосних станций / Г.В. Шахворостов // Улучшение конструкций и методов расчета гидромелиоративных систем: Сборник научных трудов. – Ташкент, 1983. – С.33-46. 9. Сабельников В.И. Слив жидкостей из емкостей с использованием насосов / В.И. Сабельников, Ю.В. Колеватов, К.А. Шапкина, А.С. Захаров // Индустрия. – 2012. – №2 (74). – С.44-45. 10. Мамажонов М. Процесс воронкообразования в водоприёмных камерах насосных станций / М. Мамажонов, Б.М. Шакиров, Х. Ураимов // Эффективное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве и актуальные проблемы улучшения мелиоративного состояния земель: Материалы Республиканской научно-практической конференции, 10-11 ноября 2010 г. – Ташкент, 2010. – С.47-50.
Typ zawartości: Proceedings Book
Występuje w kolekcjach:Статті та тези

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
ENERGY-2019_PRINT-233-236.pdfОсновна стаття611,86 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi

Narzędzia administratora