Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45414
Название: Деякі кореляційні методи виділення малоамплітудних геомагнітних аномалій
Авторы: Городиський, Ю.
Струк, Є.
Климкович, Т.
Принадлежность: Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України
Національний університет "Львівська політехніка"
Библиографическое описание: Городиський Ю. Деякі кореляційні методи виділення малоамплітудних геомагнітних аномалій / Ю. Городиський, Є. Струк, Т. Климкович // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 155–161.
Bibliographic description: Horodiskii Iu. Deiaki koreliatsiini metody vydilennia maloamplitudnykh heomahnitnykh anomalii / Yu. Horodyskyi, Ye. Struk, T. Klymkovych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2002. — No 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — P. 155–161.
Является частью издания: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології, 2002
Журнал/сборник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Выпуск/№ : 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології
Дата публикации: 26-мар-2002
Издательство: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Место издания, проведения: Львів
УДК: 550.386
681.3
Количество страниц: 7
Диапазон страниц: 155-161
Начальная страница: 155
Последняя страница: 161
Краткий осмотр (реферат): Запропоновано метод виділення малоамплітудних аномалій геомагнітного поля на основі аналізу кореляційних зв’язків між даними спостережень і множиною синусоїд з асиметрично заданим півперіодом. Метод з методом обернених ймовірностей і методами оптимальної лінійної фільтрації.
The method of low amplitude anomalies of the geomagnetic field is proposed. The method is based upon analysis of correlations between data of observation and sine function that is defined on assimetrical halfperiod. This method can be combined with inverse probabilities method or optimal linear filters.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45414
Владелец авторского права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2002
© Ю. Городиський, Є. Струк, Т. Климкович
Список литературы: 1. Городиський Ю.М., Струк Є.С., Климкович Т. А. Метод сортування часових рядів з помітною кількістю некондиційних даних. //Вісник ДУ "Львівська політехніка". 2000. №392. С. 141-145.
2. Городиський Ю.М., Струк Є.С., Климкович Т.А. Виявлення та врахування зсувних дефектів у часових послідовностях. //Вісник ДУ "Львівськаполітехніка". 2000. №413. С. 95-99.
3. Вычислительные математика и техника в разведочной геофизике: Справочник геофизика/Под ред. Дмитриева В.И.- М., 1990.-498 с.
4. Никитин А.А. Статистические методы выделения геофизических аномалий. М., 1979.- 280 с.
References: 1. Horodyskyi Yu.M., Struk Ye.S., Klymkovych T. A. Metod sortuvannia chasovykh riadiv z pomitnoiu kilkistiu nekondytsiinykh danykh. //Visnyk DU "Lvivska politekhnika". 2000. No 392. P. 141-145.
2. Horodyskyi Yu.M., Struk Ye.S., Klymkovych T.A. Vyiavlennia ta vrakhuvannia zsuvnykh defektiv u chasovykh poslidovnostiakh. //Visnyk DU "Lvivskapolitekhnika". 2000. No 413. P. 95-99.
3. Vychislitelnye matematika i tekhnika v razvedochnoi heofizike: Spravochnik heofizika/ed. Dmitrieva V.I, M., 1990.-498 p.
4. Nikitin A.A. Statisticheskie metody vydeleniia heofizicheskikh anomalii. M., 1979, 280 p.
Тип содержания: Article
Располагается в коллекциях:Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – №450Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.