Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45413
Назва: Особливості задачі ієрархічного трасування в об'єктно-орієнтованому програмуванні
Автори: Мельник, Р.
Коротєєва, Т.
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Бібліографічний опис: Мельник Р. Особливості задачі ієрархічного трасування в об'єктно-орієнтованому програмуванні / Р. Мельник, Т. Коротєєва // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 151–155.
Bibliographic description: Melnik R. Osoblyvosti zadachi iierarkhichnoho trasuvannia v obiektno-oriientovanomu prohramuvanni / R. Melnyk, T. Korotieieva // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2002. — No 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — P. 151–155.
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології, 2002
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології
Дата публікації: 26-бер-2002
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.382
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 151-155
Початкова сторінка: 151
Кінцева сторінка: 155
Короткий огляд (реферат): Розглянуто задачу трасування схем на основі модифікації хвильових процесів та декомпозиційного підходу до простору пошуку розв'язку. Наведено класи об'ектно-орієнтованого програмування для створення відкритої програмної системи.
The global routing problem for circuits on the base of modification wave processes and multilevel decomposition is considered. Some classes for the object oriented programming to create the open software system are presented.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45413
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2002
© Р. Мельник, Т. Коротєєва
Перелік літератури: 1. Мельник Р. А. Алгоритми ієрархічного моделювання площинної та просторової топології НВІС. Львів, 1999.
2. Мельник Р.А., Коротєєва Т.О. Керування якістю макротрасування програмованих логічних матриць// Вісник НУ "ЛП", 2001, № 415, С. 157-160.
3. Мельник Р.А., Коротєєва Т.О. Експериментальне дослідження комплексу макротрасування програмованих логічних матриць// Вісник НУ "ЛП", 2000, № 413, С.3-6.
References: 1. Melnyk R. A. Alhorytmy iierarkhichnoho modeliuvannia ploshchynnoi ta prostorovoi topolohii NVIS. Lviv, 1999.
2. Melnyk R.A., Korotieieva T.O. Keruvannia yakistiu makrotrasuvannia prohramovanykh lohichnykh matryts// Visnyk NU "LP", 2001, No 415, P. 157-160.
3. Melnyk R.A., Korotieieva T.O. Eksperymentalne doslidzhennia kompleksu makrotrasuvannia prohramovanykh lohichnykh matryts// Visnyk NU "LP", 2000, No 413, P.3-6.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – №450Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.