Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45398
Назва: Генетичний метод керування випадковими процесами з розпаралелюванням
Автори: Кравець, П.
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Бібліографічний опис: Кравець П. Генетичний метод керування випадковими процесами з розпаралелюванням / П. Кравець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 84–93.
Bibliographic description: Kravets P. Henetichnii metod keruvannia vipadkovimi protsesami z rozparaleliuvanniam / P. Kravets // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2002. — No 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — P. 84–93.
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології, 2002
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології
Дата публікації: 26-бер-2002
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 519.6
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 84-93
Початкова сторінка: 84
Кінцева сторінка: 93
Короткий огляд (реферат): Описано застосування генетичного методу з розпаралелюванням для розв'язування екстремальних задач в умовах невизначеності. Досліджено вплив параметрів генетичного методу та параметрів пошукового простору на час розв'язування задачі мінімізації відстані між фронтами випадкових процесів.
This article describes application of a genetic method with a parallelizing for a solution of extremum problems in conditions of uncertainty. The influence ofparameters of a genetic method and parameters of retrieval space on time of a solution of a problem of minimization of a distance between fronts of casual processes is investigated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45398
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2002
© П. Кравець
Перелік літератури: 1. Holland J.H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. University o f Michigan Press, Ann Arbor, 1975.
2. Goldberg D.E. Genetic Algorythms in Search, Optimization and Mashine Learning. Addison-Vesley, 1989.
3. Нікольський Ю., Щербина Ю. Генетичні алгоритми в екстремальних задачах. Вісн. Львівського університету. 2000. Серія прикладна математика та інформатика. Вип. 2. С. 197 - 208.
4. Ротштейн А.П., Ракитянская А.Б. Решение задачи диагностики на основе нечетких отношений и генетического алгоритма // Кибернетика и системный анализ. 2001. № 6. С. 162-170.
References: 1. Holland J.H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. University o f Michigan Press, Ann Arbor, 1975.
2. Goldberg D.E. Genetic Algorythms in Search, Optimization and Mashine Learning. Addison-Vesley, 1989.
3. Nikolskyi Yu., Shcherbyna Yu. Henetychni alhorytmy v ekstremalnykh zadachakh. Visn. Lvivskoho universytetu. 2000. Seriia prykladna matematyka ta informatyka. Iss. 2. P. 197 - 208.
4. Rotshtein A.P., Rakitianskaia A.B. Reshenie zadachi diahnostiki na osnove nechetkikh otnoshenii i heneticheskoho alhoritma, Kibernetika i sistemnyi analiz. 2001. No 6. P. 162-170.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – №450Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.