Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45331
Title: Автомобільний транспорт. Теорія і практика наукових досліджень
Authors: Дмитрів, Ігор Васильович
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Дмитрів І. В. Автомобільний транспорт. Теорія і практика наукових досліджень : навчальний посібник / І. В. Дмитрів ; Національний університет "Львівська політехніка”. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – 316 с. : рис., табл. – Бібліографія : с. 310–317 (59 назв).
Issue Date: 2019
Publisher: СПОЛОМ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 519.242.7
Number of pages: 316
Abstract: Висвітлено питання теорії планування факторного експерименту та програмно-апаратного забезпечення наукових досліджень. Розглянуто методи побудови математичних моделей технічного об’єкта, розв’язку дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу. Наведено теорію оброблення результатів багатофакторного експерименту з використанням програмного пакету STATISTICA. Розглянуто сучасні аналого-цифрові перетворювачі, мікропроцесори та приклади практичної реалізації вимірювальних стендів на їх основі. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітнім ступенем „Магістр” спеціальностей 274 – „Автомобільний транспорт” та 133 – „Галузеве машинобудування”.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45331
Copyright owner: © І.В. Дмитрів, 2019
© Національний університет „Львівська політехніка”, 2019
© В-во «СПОЛОМ», 2019
Content type: Handbook
Appears in Collections:Підручники, посібники, монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoriia i prak-nauk-dosl.pdfНавчальний посібник2,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools